Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas: vadovėlis
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2011.
Pages:
288 p
Keywords:
LT
Logistika; Logistinis aptarnavimas; Tarptautinis verslas; Transportas; Transportinio aptarnavimo uždaviniai; Transportinis aptarnavimas; Transporto rizika; Verslo sistemos.
EN
Economy; International business; International trade; Logistics; Logistics servicing; The transport services tasks; Transport; Transport servicing; Transportation risk.
Summary / Abstract:

LTTransportavimas tradiciškai yra viena iš priemonių, užtikrinanti planingą verslo plėtrą ir visuomenės vystymąsi. Žvelgiant per istorinę, ekonominę, aplinkos, visuomeninę ir politinę prizmes, transportas neabejotinai yra viena iš svarbiausių verslo šakų pasaulyje. Transportavimas yra vartotojui teikiama paslauga, turinti bruožų, dėl kurių šios paslaugos pirkimas tampa panašus į prekės pirkimą. Vienas iš transportavimo aspektų yra vežimo paslauga. Čia svarbus greitis (nesvarbu, ar atvežama prie durų, ar prie terminalo), patikimumas ir paslaugos dažnis bei naudojama įranga, kuri susijusi su krovinio paruošimu, dydžiu, pakrovimo ir iškrovimo išlaidomis. Labai svarbus veiksnys yra transportavimo paslaugos kaina. Logistikos esmę sudaro krovinių (žaliavų, atsarginių dalių, tiekiamų medžiagų, pagamintų prekių) judėjimo iš gamybos vietų į vartojimo vietas valdymas. Vadovėlyje analizuojama logistikos vieta verslo sistemoje ir transportinio aptarnavimo uždaviniai. Išsamiai išnagrinėtas vežimo organizavimas konkrečių rūšių transportu, veiklos teisinis reguliavimas, multimodalinio vežimo specifika, tarptautinių vežimų ekspedicinis aptarnavimas. Daug dėmesio skirta logistikos ir transporto rizikos, sudarant verslo sutartis, analizei, siuntėjų ir vežėjų sprendimų priėmimui, logistikos paslaugų įsigijimui iš išorinių paslaugų teikėjų. Leidinys skiriamas verslo administravimo ir vadybos pagrindinių ir magistrantūros studijų studentams. Knyga gali būti naudinga gamybinių, prekybos ir transporto įmonių specialistams.

ENTransportation traditionally represents a vehicle insuring planned business growth and development of society. When considered through historic, economic, environmental, public and political aspect, transport is arguably some of the most important businesses in the world. Transport activity is a service offered to a user; due to its features the purchase of the service resembles purchase of goods. Transportation aspects include service of carriage. In this respect, what matter is peed (regardless of door to door or terminal-based delivery), reliability and frequency of service and equipment used for preparation of cargo, its size, and loading and unloading costs. Another paramount aspect is the price of transportation service. Essentially logistics represent management of movement of cargo (incl. raw materials, spare parts, materials supplied, good manufactured) from production locations to locations of use. The textbook analyses place of logistics in business system and tasks for transportation service. It includes detailed examination of carriage arrangement using specific types of transport, legal regulation of the activity, special features of multimodal carriage, and forwarding service of international carriage. The textbook also focusses on analysis of logistics and transport risk, when entering into business agreements, decision making by consigners and carriers, purchase of logistics services from external service providers. The publication is intended to students of principal and master studies in management and business administration. The book can be of use to professionals in manufacturing, commercial and transport companies.

ISBN:
9789955287858
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31450
Updated:
2014-03-19 18:47:04
Metrics:
Views: 243
Export: