Transportavimo plėtros ekspertinis vertinimas: atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transportavimo plėtros ekspertinis vertinimas: atvejo analizė
Alternative Title:
Case study on expert evaluation on the development of transportation
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekspertinis vertinimas; Logistika; Plėtra; Sprendimų priėmimas; Transportavimas.
EN
Decision making; Development; Expert evaluation; Logistics; Transportation.
Summary / Abstract:

LTLogistikos plėtros alternatyvos analizuojamos ir vertinamos ne vieną dešimtmetį, nes svarbiausias logistikos tikslas pasiekti maksimalų pelną, įvertinus tik tiesiogines įmonės sąnaudas ir kartu užtikrinant klientų lūkesčius. Vertinant susiduriama su logistikos sistemos kompleksiškumo problema, todėl būtina struktūrinė logistikos sistemos analizė, kurios metu detalizuojamos logistikos proceso komponentės. Viena iš pagrindinių dedamųjų logistikos sistemoje yra transportavimas. Siekiant transportavimo plėtros būtinas strateginis planavimas ir vertinimas. Straipsnyje pateikiamas ekspertinis transportavimo plėtros vertinimas paremtas vienu Lietuvoje veikiančios logistikos įmonės atveju. Siekiant atlikti ekspertinį vertinimą pirmiausia pristatomos logistikos sistemos, išskiriami vertinimo kriterijai. Vertinimo metodologija grindžiama pagrindinių strateginių kriterijų lemiančių sėkmingą plėtrą identifikavimu ir pagrindimu. Įvertinus pastaruosius kriterijus skaitinėmis išraiškomis, pristatomi tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausius kriterijus strateginei plėtrai sudaro ekonominės politikos kriterijaus subkriterijai: šalies BVP, tranzito apimtys ir statybos apimtys. [Iš leidinio]

ENScientists have been analysing and evaluating logistic systems for several decades, but the main aim of any logistics is to maximize profit while estimating direct expenses of the company and ensuring the expectations of the clients. During the evaluation process, the complexity of the logistic system comes into a play. Therefore, the structural analysis of the logistic system is necessary, which provides all the components of logistics in detail. One of the most important components of the logistic system is transportation. In the paper, based on the case of one company from Lithuania, the expert evaluation of the most important criteria of transportation development is done. Firstly, the evaluation criteria are presented, the methodology of the evaluation is developed, based on which decision criteria are identified and justified. After obtaining numerical values as estimates of the importance of criteria, analysis of results is described. The outcomes of the research enabled to identify the main factors causing the development of transportation. Results show that the most important criteria for transportation development come from the category of the economic environment, which are a gross domestic product (GPD), volumes of transit and volumes of constructions. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-19-23-07
ISSN:
2029-1701
Related Publications:
Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas : vadovėlis / Ramūnas Palšaitis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 288 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84535
Updated:
2020-12-17 20:21:11
Metrics:
Views: 68    Downloads: 34
Export: