Studijų programų rengimas ir atnaujinimas: studijų rezultatų paradigma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studijų programų rengimas ir atnaujinimas: studijų rezultatų paradigma
Alternative Title:
Study programme designing and renewal: earning outcomes paradigm
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2011, Nr. 8, p. 38-73
Keywords:
LT
Edukologija; Gabumas; Gebėjimas; Kompetentingumas; Mokėjimas; Studijų programos komponentai; Įgūdis; Žinios.
EN
Ability; Aptitude; Competence; Educology; Knowledge; Skill; Study programme components.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma apibendrinta patirtis rengiant ir atnaujinant studijų programas studijų rezultatų pagrindu. Pateiktos studijų programos paskirties (profilio), tikslo, rezultatų sampratos ir aptarti jų formulavimui keliami reikalavimai, demonstruojami jų formuluočių pavyzdžiai, diskutuojama studijų programų rengimo logika studijų rezultatų pagrindu, analizuojama studijų rezultatų sandara ir ją sudarančių dimensijų bei parametrų sąsajos, pateiktos suskaidytų ir sugrupuotų studijų programos rezultatų kritinio derinimo galimybės, studijų programos, studijų programos komponentų rezultatų ir jų pasiekimo įvertinimo kriterijų sąsajų pavyzdžiai bei analizė, diskutuojamos kai kurios studijų kreditų priskyrimo studijų rezultatams problemos. [Iš leidinio]

ENThis article presents generalisations drawn from experience gained designing and renewing study programmes so that the use of learning outcomes became the underlying principle of curriculum organisation. Conceptions of a purpose (profile), aim and outcomes of a study programme are presented, their formulation requirements are discussed and examples of their formulations are given. The logic of designing study programmes on the basis of learning outcomes is discussed; the structure of learning outcomes and the links of its dimensions and parameters are analysed; possibilities for critical alignment of divided and grouped study programme outcomes, as well as examples and an analysis of links among components of a study programme, are presented; illustrative outcomes of study programme components, and criteria for assessment of their achievement, are provided; some problems related to allocation of study credits to learning outcomes are discussed. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31355
Updated:
2018-12-17 13:02:49
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: