Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje ir universitete: studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje ir universitete: studentų požiūris
Alternative Title:
Natural science education at primary school and university: standpoint of the students
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 163-173
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti studentų, besimokančių visose Lietuvos aukštosiose mokyklose baigiamajame kurse ir jau išklausiusių gamtos ir jos mokymo metodikos kursą, požiūrį į gamtamokslinį ugdymo turinį mokykloje ir jų pasirengimą dėstyti pasaulio pažinimo kursą pradinėse klasėse. Tyrime dalyvavo 146 trijų universitetų – Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių – baigiamųjų kursų dieninio skyriaus studentai, būsimieji pradinių klasių mokytojai. Studentų požiūris į gamtamokslinį ugdymą analizuotas keliais aspektais: kaip jie vertina savo dalykinę kompetenciją, gamtamokslinį pradinės mokyklos ugdymo turinį, bei koks jų požiūris į gamtamokslinį ugdymą universitete. Nustatyta, kad visuose Lietuvos universitetuose, rengiančiuose pradinių klasių mokytojus, baigiamojo kurso studentų gamtamokslinis pasirengimas nėra pakankamas. Ypač jiems trūksta metodinių gebėjimų, yra prastai susipažinę su užsienio šalių gamtamokslinio ugdymo patirtimi. Daugumos studentų nuomone, universitete reikalingas integruotas gamtamokslinis kursas. Būsimieji mokytojai palankiai vertina „Pasaulio pažinimo“ vadovėlių turinį. Gamtamokslinio kurso dėstymo metodikos kokybė aukštojoje mokykloje turi įtakos studentų požiūriui į pradinės mokyklos „Pasaulio pažinimo“ vadovėliuose pateikiamą gamtamokslinį turinį (žinias apie gyvąją ir negyvąją gamtą bei vertybinius santykius su gamta). Pradinės mokyklos vadovėlių turinyje geriausiai išreikštas vertybinis santykis – rūpinimasis naminiais gyvūnais ir kultūriniais augalais, prasčiausiai išreikštas vertybinis santykis – svetimų kraštų gamtos tausojimas.Reikšminiai žodžiai: Gamtamokslinis ugdymas; Pradinė mokykla; Universitetas; Mokytojų rengimas; Primary school; Natural science education; Teachers training.

ENThe content of teaching natural sciences provides a possibility for establishing of dynamics and system. However, the knowledge would depend on the teacher (his/her teaching methods and forms, and how appropriate is their application etc.) as well as on the student (capability, motivation, methods of learning etc.). Natural sciences education can be characterised by a variety of content provisions, forms and methods of teaching/learning, and practical activities. All these are expected to make the process more effective to widen intellectual knowledge and skills of students, to provide conditions for students activities, to develop students reasoning skills, to influence their aesthetic outlooks etc. The aim of the article is to disclose students' attitude towards learning material of natural science at school and the natural science didactics knowledge and skills. The paper will present research material. The investigation was carried out in three universities in different places of Lithuania - iauliai University, Vilnius Pedagogical University and Klaipėda University. All participants of the research are going to acquire primary school teachers diploma. The 54,8% of the students insist that they need the course of the integrated natural science at university. The 44,5% of the students suppose that "Knowledge of the world" textbooks are prepared well. The 61,0% of the students insist that in their studying process they didn't knowledge of natural science education in foreign countries. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31258
Updated:
2018-12-17 10:53:43
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: