Kaimo turizmo sodybų veiklos vertinimas darnaus vystymosi aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo turizmo sodybų veiklos vertinimas darnaus vystymosi aspektu
Alternative Title:
Assessment of rural tourism farmsteads by sustainable development aspect
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 2 (26), p. 186-192
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Turizmas / Tourism; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTKaimo turizmo (toliau KT) veikla neišvengiamai sietina su poveikiu ekonomikai, socialinei- kultūrinei aplinkai ir gamtai. Straipsnyje nagrinėjama KT plėtra darnaus vystymosi (toliau DV) aspektu. Straipsnio tikslas sudaryti KT sodybų veiklos vertinimo DV aspektu metodiką. Darbe buvo atliktas kokybinis tyrimas ekspertų (24 KT sodybų savininkų) vertinimas. Pateikta DV nustatymo metodika, kurios pagalba galima apskaičiuoti ne tik bendrąjį KT DV, bet ir atskirų jo indikatorių (ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos) vertinimą. Taikant siūlomą metodiką, galima kompleksiškai įvertinti visus KT sodybų veiklos DV indikatorius, vertinti jų veiklą perspektyvoje, naudoti kaip vieną iš prioritetų skiriant ES paramą. Ši vertinimo metodika galėtų būti siekiamumo gairės esamiems ir būsimiems KT sodybų savininkams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Indikatoriai; Kaimo turizmas; Veiksniai; Vertinimas; Assessment; Elements; Factors; Indicators; Rural tourism; Sustainable development.

ENRural tourism is inevitably associated with the impact of the economy, socio-cultural environment and the nature. The article is analyzing an expansion of rural tourism by sustainable development aspect. The purpose of the article is to present a rural tourism farmsteads assessment methodology in sustainable development aspect. There has been performed a quantitative research an assessment of experts (24 owners of farmsteads). There is presented a methodology which assists to calculate not only the in general sustainable development of rural tourism but also to assess its individual elements such as economic, social and environmental. By applying the proposed methodology all the elements of farmsteads’ sustainable development and their performance in the perspective can be assessed, and also can be used as one of a priority when distributing EU financial support. This assessment methodology might be seeking guidance for existing and prospective owners of rural tourism farmsteads. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31224
Updated:
2018-12-17 13:02:22
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: