Projektų inovatyvumo kriterijų klasifikacija ir vertinimo metodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Projektų inovatyvumo kriterijų klasifikacija ir vertinimo metodika
Alternative Title:
Classification and methods of evaluation of project innovation criteria
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 2 (13), p. 130-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inovacija; įvertinimas; Klasifikacija; Kriterijai; Metodika; Projektas; Innovation; Evaluation; Classification; Criteria; Methodology; Project.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; įvertinimas; Klasifikacija; Kriterijai; Metodika; Projektas.
EN
Classification; Criteria; Evaluation; Methodology; Project.
Summary / Abstract:

LTDaugelio mokslininkų siūlomi inovatyvumo vertinimo būdai yra sudėtingi ir sunkiai gali būti taikomi vertinant atskirus projektus, igyvendinamus žemės ūkio sektoriuje. Išanalizavus inovacijų plėtros procesus žemės ūkyje pagal atskiras SAPARD ir BPD 4 prioriteto priemonių veiklos sritis, straipsnyje pateikta inovacijų klasifikacija, projektų inovatyvumo kriterijai ir jų vertinimo metodika. [Iš leidinio]

ENEvaluation methods of project innovativeness roughly can be applied for separate project in agricultural sector because of their complexity. After analysis of development of innovation processes for agricultural sector according SAPARD and GDP 4 Priority's means, there classification of innovations, criteria of project innovativeness and methods of evaluation, are presented in this paper. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18750
Updated:
2018-12-17 12:18:28
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: