Šilalės valsčius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šilalės valsčius
Editors:
  • Vidmantas, Edvardas, sudarymas [com]
  • Auksoriūtė, Albina, sudarymas [com]
  • Korzonaitė, Edita, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2006.
Pages:
828 p
Series:
Šilalės kraštas; t. 7
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Šilalės kraštovės sandara ir raidos etapai / Rimvydas Kunskas — Žvilgsnis į Šilalės krašto gelmes / Antanas Brazauskas — Šilalės valsčiaus gamtos paminklai / Gediminas Isokas — Žąsino bendruomenės ginklai (X-XII a.) / Vytautas Kazakevičius — Pailgočio senovė / Jonas Stankus — Pūtvės pilis / Gintautas Zabiela — Iš Pajūrio valsčiaus ir apskrities istorijos (1294-1918 m.) / Edvardas Vidmantas — Šilalės miesto istorijos bruožai / Kazys Misius — Iš Balsių praeities / Kazys Misius — Pajūrio valsčiaus knygnešiai / Edvardas Urbonas — Šilalės valsčiaus savivaldybė 1918-1940 m. / Vytautas Šiaudvytis — Pajūrio seniūnija Lietuvos nepriklausomybės metais (1919-1940 m.) / Pranciškus Brinkis — Visuomeninės organizacijos Šilalės valsčiuje 1906-1940 m. / Edvardas Vidmantas — Sovietiniai partizanai Šilalės valsčiuje 1943-1944 m. / Kazimieras Šetkus — Lietuvos laisvės kovų paminklai Šilalės apylinkėse / Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė — Šilalės herbas / Edmundas Rimša — Pajūrio seniūnijos išnykę kaimai / Zuzana Vėlavičienė — Vienos šeimos partizanai / Teresė Rubšytė-Ūksienė — Į praeitį sugrįžus / Teresė Rubšytė-Ūksienė — Prisiminimai apie abitūros egzaminą stribų apsuptoje Šilalės vidurinėje mokykloje / Regina Ambrozaitė-lndrašienė — Iš Šilalės bažnyčios ir parapijos praeities iki 1940 m. / Kazys Misius — Šilalės valsčiaus bažnyčių vargonai / Girėnas Povilionis — Buvusio Šilalės valsčiaus bažnyčių varpai ir varpinės / Povilas Šverebas — Šilalės evangelikų liuteronų parapija / Jonas Viktoras Kalvanas — Šilalės vidurinė mokykla 1921-1929 m. / Linas Betingis — Šilalės progimnazija 1937-1940 m. / Vytautas Šiaudvytis — Šilalės valsčiaus pradžios mokyklos 1918-1940 m. / Vytautas Šiaudvytis —Švietimas Šilalės valsčiuje 1941-1944 m. / Stanislovas Buchaveckas — Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija 1991-2005 m. / Bijūnas Paulius — Pajūrio vidurinė mokykla pokario metais / Teresė Gečienė — Trumpa Šilalės meno mokyklos istorija / Benisė Girkontienė, Digma Kononovienė — Pajūrio žemės ūkio mokyklos istorija / Danutė Danaitienė — Pajūrio vidurinė mokykla 1989-2005 m. / Laimutė Kerpienė — Trumpa Šilalės savivaldybės kultūros centro veiklos kronika / Aldona Gedvilienė — Buvusio Šilalės valsčiaus kultūros paveldas / Aldona Gedvilienė — Šilalės krašto muziejus / Vanda Apulskienė — „Šilalės artojo“ laikraščio apžvalga / Regina Čeidienė — Šilalės krašto XX a. aštuntojo dešimtmečio muzikantai / Aleksandras Šidlauskas — Orkestrai Šilalės valsčiuje / Albinas Batavičius — Šilalės kultūros centro etnografinis ansamblis „Kuplė“ / Stefa Statkevičienė — Šilalės viešoji valstybinė biblioteka (1918-1945 m.) / Stefa Minutaitė — Žemiečių klubas Šilalėje / Romas Masteika — Atgimimas Šilalės krašte / Aldona Gedvilienė — Šilalės rajono savivaldybės taryba 1990-2005 m. / Zita Lazdauskienė — Šilalės rajono vadovai / Aldona Gedvilienė — Šilalės kraštiečių draugijos (bendrijos) įkūrimo ir veiklos trumpa apžvalga / Antanas Lingis — LPKTS Šilalės skyriaus istorija / Teresė Rubšytė-Ūksienė — Šilalės rajono literatų klubas „Versmė“ / Stefa Minutaitė — „Šilalės naujienos“ / Eugenija Aušrienė, Stasys Radavičius — Smulkus ir vidutinis verslas Šilalės rajone / Vidas Bičkus — Lietuvos agronomų sąjungos Šilalės rajono skyriaus veikla 2001-2004 m. / Kazimieras Gedvilas — Giminystė, šeima ir žmonių bendrumas Šilalės apylinkėse / Auksuolė Čepaitienė — Šilališkių žemaitiškasis identitetas / Petras Kalnius —Girnos Šilalės rajone / Vladas Statkevičius — Paprotinės teisės reliktai XX a. pirmojoje pusėje Šilalės apylinkėse / Venantas Mačiekus — Moterų apranga XIX a. - XX a. pradžioje / Ona Danutė Aleknienė — Šilališkių interjero audiniai / Živilė Paipulaitė — Šilalės valsčiaus kryždirbystės tradicijos / Skaidrė Urbonienė — Apie duoną mūsų kasdieninę / Aldona Gedvilienė — Šilalės apylinkėse užrašyta tautosaka / Edita Korzonaitė — Šilalės valsčiaus smulkioji tautosaka / Asta Višinskaitė — Šilalės valsčiaus pasakojamoji tautosaka / Jurgita Macijauskaitė-Bonda — Anekdotai ir nutikimai / Teodora Auskalnienė — Šilalės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai (kilmė ir daryba) / Marija Razmukaitė — Šilalės tarmė / Vytautas Antanas Vitkauskas — Šilališkių pavardės / Alma Ragauskaitė — Kur teka mirštantys upeliai / Vladas Statkevičius — Įžymūs žmonės — Biografijų sąvadas — Straipsnių autoriai — Santrumpos ir sutrumpinimai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Leidinio rėmėjai.
Keywords:
LT
Šilalė; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiame, 7-ajame Šilalės krašto, tome pateikiama Šilalės valsčiaus istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Medžiaga dėstoma chronologine tvarka: pirmiausia aptariama Šilalės apylinkių kraštovės sandara ir raida, apžvelgiami archeologiniai tyrinėjimai, pristatomi gamtos paminklai, pagarsinami įžymūs to krašto žmonės, pateikiama švietimo ir kultūros apžvalga, supažindinama su Šilalės krašto tarme, tautosaka. Knygos gale - išsamus asmenvardžių ir vietovardžių sąrašas.

Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70322
Updated:
2022-01-27 19:37:52
Metrics:
Views: 106
Export: