Kompiuterio paskirties edukacinis diskursas vaikų gyvenimo realybėje : empirinio tyrimo metodologija ir rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterio paskirties edukacinis diskursas vaikų gyvenimo realybėje: empirinio tyrimo metodologija ir rezultatai
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 8, p. 104-126
Keywords:
LT
Gyvenimo realybė; Kompiuterio paskirtis; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
EN
The purpose of a computer; The reality of life.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami kompiuterio paskirties edukacinio diskurso vaikų gyvenimo realybėje tyrimo teorinių prieigų kontekstai, aktualizuojamas vaikų integracijos į informacinio, komunikacinio ir technologinio virsmo procesus būtinumas kaip vienas esminių veiksnių, laiduosiančių visavertę vaiko, kaip visuomenės nario, socialinę veiklą pasaulinėje erdvėje. Aptariamos atlikto kokybinio tyrimo, kurio pagrindą sudarė refleksyvusis rašinys, metodologinės koncepcijos. Tyrime dalyvavo 123 vaikai (10-12 metų) iš Šiaulių ir Panevėžio miestų. Kompiuterio paskirties diskursas vaikų gyvenimo realybėje aiškinamas per šiuos diskursus: kompiuterio funkcijų ir vaikų kompiuterinės veiklos ir ergonominių sąlygų bei taisyklių konstravimo. Tyrimo rezultatai iš dalies paneigė visuomenėje egzistuojančius mitus, atskleidžiančius tik negatyviuosius kompiuterio paskirties vaikų gyvenimo realybėje aspektus, negatyvią suaugusiųjų nuostatą į kompiuterines technologijas. Vaikai veiklos kompiuteriu pagrindu kuria jiems priimtiną socialinį komunikacinį, technologinį pasaulį, jaučiasi esantys savarankiški ir nepriklausomi, nes šio pasaulio kūrimo procese suaugusiųjų, o tam tikrais atvejais ir draugų įsikišimas yra minimalus. Vaikai keičia nuo suaugusiųjų ar vaikų bendruomenės priklausantį statusą į visiškai savarankiško asmens, individualiai konstruojančio socialinę realybę per kompiuterinę veiklą, mėgaujasi, žaidžia šiuo vaidmeniu ir bando jį įtvirtinti. Taip kompiuteris vaikams tampa veiklos ir tarpasmeninių santykių su draugais ir kitais žmonėmis pakaitalu.

ENThe paper deals with the contexts of theoretical approaches to educational discourses on the purpose of a computer in children's life reality focussing on a necessity for children to participate in changes in information, communication and technology as this factor ensures a child's, member's of society, social engagement. Methodological conceptions of a qualitative research are presented in the paper. The author describes procedures organising a research on the purpose of a computer in the reality of children's life in the form of an essay, respondents and data analysis of this qualitative research. Educational discourses on the рифове of a computer through its functions as well as on the development of rules for children's engagement with a computer and ergonomie conditions are described in depth. The paper includes conclusions. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3053
Updated:
2018-12-17 11:57:22
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: