Empirical researches of relationship marketing: the role in foreign countries and Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Empirical researches of relationship marketing: the role in foreign countries and Lithuania
Alternative Title:
Santykių marketingo empiriniai tyrimai: jų vaidmuo užsienio šalyse ir Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 4 (49), p. 95-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Santykių marketingas; Vartotojų lojalumas; Empiriniai santykių marketingo tyrimai; Relationship marketing; Customer loyalty; Empirical researches of relationship marketing.
Keywords:
LT
Empiriniai santykių marketingo tyrimai; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Santykių marketingas.
EN
Customer loyalty; Empirical researches of relationship marketing; Relationship marketing.
Summary / Abstract:

LTDaugelyje JAV ir Vakarų Europos įmonių plačiai taikomas santykių marketingas, kurio esmė - santykių su klientais ir partneriais palaikymas bei vystymas. Jo metodai žymiai skiriasi nuo klasikinio marketingo. Užsienio mokslinėje periodikoje šia tema publikuota gana daug teorinių darbų ir empirinių tyrimų, apimančių įvairius santykių marketingo aspektus. Lietuvoje, deja, empiriniai santykių marketingo tyrimai tebėra pradinės stadijos. Empirinių santykių tyrimų gausa reikalauja apibendrinto požiūrio į teorinį jų pagrįstumą, naudojamų metodų adekvatumą ir platesnio praktinio pritaikymo galimumą. Eurointegracija dėl padidėjusios konkurencijos bei atsiveriančių papildomų galimybių verčia Lietuvos įmones tobulinti savo marketingo veiklą. Vienas iš būdų tai padaryti - patikrinti bei įvertinti vienos iš pažangiausių marketingo formų-santykių marketingo adaptavimo galimybes ir praktinį jo pritaikomumą Lietuvoje. Straipsnio tikslas - įvertinti santykių marketingo empirinių tyrimų reikšmingumą, nustatyti jų teorinį ir metodologinį pagrįstumą apibendrinti užsienio ir Lietuvos šios srities tyrėjų patirtį. Raktažodžiai: santykių marketingas, vartotojų lojalumas, empyriniai santykių marketingo tyrimai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENRelationship marketing is widely used in many US and Western European countries. Its aim is the development and maintenance of relationship with clients and partners. Its methods differ considerably from regular marketing methods. There have been a number of foreign scientific publications and empirical research on this subject, covering various aspects of relationship marketing. Unfortunately, empirical studies into relationship marketing in Lithuania have only started. The abundance of empirical studies into relationship market requires the generalized approach towards their theoretical grounding, adequacy of the methods and broader possibilities of their practical use. Due to an increased competitiveness and new possibilities, euro integration has forced Lithuanian enterprises to improve their marketing activities. One of the means to do it is to check and assess possibilities of the use of one of the most progressive marketing forms - relationship in the market and its practical use in Lithuania. The aim of the article is to assess the significance of empirical research into relationship marketing, their theoretical and methodological validity, and the experience of foreign and Lithuanian experts in this field.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5347
Updated:
2018-12-17 11:47:35
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: