Žvaigždės formavimo mechanizmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvaigždės formavimo mechanizmas
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pagrindinis tikslas - rasti atsakymą į klausimą „Kaip padaryti žvaigždę?" Atsakymas priklauso nuo visuomenės raidos. Pagrindinės postmodernizmo laikotarpio žmogaus savybės - tai materialumo išaukštinimas, skubotumas, augantis nerimas, vertybių stoka, globalizacijos ir nežabojamai plintančių komunikacijų įtakos pasekmės. Tai nulemia naujas tendencijas kultūros raidoje. Masinė kultūra kuo toliau, tuo labiau įsiveržia į šiuolaikinių žmonių gyvenimą ir dar labiau konfliktuoja su elitinės kultūros raiška. Tampa aišku, kad pramogų verslas yra ir menas, ir verslas. Šiuo metu Lietuvos pramogų verslas jei ne merdi, tai yra pradinio vystymosi stadijoje. Labiausiai pramogų verslą komplikuojantys veiksniai yra susiję su ekonomine situacija, palyginti nedideliu Lietuvos gyventojų skaičiumi, maža rinka, įstatymų netobulumu ir valstybės požiūriu į masinę kultūrą. Pramogų verslas yra priklausomas nuo žvaigždžių. Galima išskirti du žvaigždžių tipus: prigimtines ir prodiuserių sukurtas. Šiuolaikinei žvaigždei svarbūs tam tikri kriterijai: charizma, seksualumas, nepasiekiamumas, atpažįstamumas, naujumas ir originalumas, pasiryžimas būti, išliekamoji vertė. Žvaigždės populiarumą gali nulemti tikslus rinkos poreikių apskaičiavimas ir/arba žvaigždės savybių ir talentų mišinys, tam tikru metu tikęs tam tikrai auditorijai. Pramogų verslas ir nauji šios srities kuriami produktai turi potencialią nišą rinkai Lietuvoje, nes dauguma žvaigždžių yra sukuriamos dirbtinai ir sekant jau kokia nors užsienyje ar Lietuvoje esama arba praėjusia mada.Reikšminiai žodžiai: Kultūros vadyba; Masinė kultūra; Medijos; Populiarioji kultūra; Pramogų verslas; Žvaigždė; Culture management; Entertainment business; Mass culture; Media; Popular culture; Show business; Star.

ENThe main aim of the article is to find the answer to the question on ‘How to make a star?’ The answer depends on the development of the society. The main features of a man living in the period of postmodernism include exaltation of materiality, hastiness, growing anxiety, lack of values, globalization and consequences of the impact of excessively spreading communications. All of this determines new trends in the development of the culture. Mass culture is increasingly invading lives of modern people and progressively conflicting with the expression of elite culture. It is clear that entertainment business is at the same time an art and a business. Currently Lithuanian business of entertainment is decaying or is in the stage of initial development. Factors complicating the entertainment business the most are associated with economic situation, relatively low population of Lithuanian citizens, small market, imperfection of legislation, and the approach of the State towards the mass culture. Entertainment business depends on stars. Two types of stars may be distinguished: natural and made by the producers. Modern star must exhibit particular criteria: charisma, sexuality, inapproachability, recognizability, novelty and originality, determination to be, and lasting legacy. The popularity of the star may be determined by the precise evaluation of market needs and/or by the set of star-like characteristics and talents, appreciated by the audience at a particular time. Entertainment business and new products established in this field have a potential niche in Lithuanian market because many stars are made artificially following the existing or old foreign or Lithuanian trends.

Related Publications:
Asmens prekės ženklo formavimo ypatumai muzikos rinkoje (Lietuvos muzikos atlikėjų pavyzdžiu) / Rigita Tijūnaitienė, Aušra Vaicekauskaitė, Jurgita Bersėnaitė, Evandželina Petukienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 2 (18), p. 126-141.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44299
Updated:
2017-01-29 15:55:47
Metrics:
Views: 20
Export: