Foreign rule and collaboration in the Baltic Countries, 1860–1920 : new directions in research

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Foreign rule and collaboration in the Baltic Countries, 1860–1920: new directions in research
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2006, vol. 37, no. 2, p. 155-162
Keywords:
LT
Atmintis; Baltijos tautos; Baltijos šalių istorija; Baltijos šalys; Historiografija; Koloboravimas; Lojalumas; Nacionalinis judėjimas; Svetima valdžia; Tautų apsisprendimo teisė.
EN
Baltic countries; Baltic history; Baltic nations; Collaboration; Foreign rule; Historiography; Loyalty; Memory; National mowement; Rifht of nations to self-determination.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojami moksliniai darbai, kuriuose tirta carinės Rusijos valdžia ir kolaboracija Baltijos šalyse 1860–1920 m. Kapituliacija, užkariavimas, ekspancija, aneksija ar okupacija sąlygoja valdžios „atidavimą“ svetimtaučiams. Svetimšalių valdymo trukmė, kaip ir forma, negali būti apibrėžta vienareikšmiškai. Ji gali trukti kelias savaites ar kelis šimtmečius ir būti karinio, kolonijinio, dalinio ar absoliutaus pobūdžio. Svetimšalių valdžia gali virsti ir mūsų valdžia. Kolaboravimas, t. y., kaip žmonės sugeba išgyventi egzistuojant minėtai svetimšalių valdžiai, paprastai tradiciškai siejamas su II–uoju pasauliniu karu. 2003 m. Liuneburge vykusioje tarptautinėje konferencijoje bandyta kvestionuoti šią nusistovėjusią koncepciją. Vis dėlto mokslinio renginio metu tik D. Staliūnas bandė pritaikyti kolaboravimo terminą ir XIX a. Lietuvos visuomenei. Iš vėliau pasirodžiusių darbų, galima išskirti V. G. Luleviciuso mintį, kad kolaboracija neįmanoma be tam tikro laipsnio tautinės grupės savimonės. Šiame įvadiniame straipsnyje pristatomi 4 specialiame Journal of Baltic Studies numeryje publikuojami straipsniai. K. Maieris straipsnyje analizuoja, kaip Estijoje suprasta svetima valdžia tautinio atgimimo laikotarpiu. D. Henningas kolaboravimą ir išdavystę analizuoja kitokioje, nei tradiciškai priimta, šviesoje, teigdamas, kad įsivaizduojamo priešo stereotipas ilgainiui keitėsi. J. Tauberis analizuoja Lietuvos Tarybos narių veiklą per vokiečių okupaciją I–ojo pasaulinio karo metais. K. Brüggemannas tiria svetimšalių valdymą ir kolaboraciją estų kovos dėl nepriklausomybės laikotarpiu.

ENThe work analyses the scientific researches about the government of tsarist Russia and the collaboration in the Baltic states in 1860–1920. Capitulation, conquest, expansion, annexation or occupation conditions the “transfer” of the government to foreigners. The time period and form of the foreigners' government cannot be determined unambiguously. It may last for a few weeks or a few centuries and may be of a military, colonial, partial and absolute type. The foreigners' government may become our government. Collaboration, i.e. when people manage to survive in existence of the foreigners' government, is traditionally related to the World War II. In 2003, during an international conference in Lunenburg, it was tried to question this established concept. However, during the scientific event only D.Staliūnas had tried to apply the term of collaboration to the Lithuanian society of the 19th c. The idea of V.G.Lulevicius that the collaboration is impossible without a certain level national consciousness may be distinguished in the later published works. The introductory article presents 4 articles that were published in the Journal of Baltic Studies. In his article, K.Maier analyses the perception of a foreign government during the national revival in Estonia. D.Henning analyses collaboration and betrayal in a different than the traditionally accepted way; he states that the stereotype of the imaginary enemy was changing in time. J.Tauber analyses the activities of the members of the Council of Lithuania during the German occupation during the World War I. K.Brüggemann analyses the foreign government and collaboration during the struggle for the independence of Estonia.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30280
Updated:
2020-11-25 19:11:13
Metrics:
Views: 43
Export: