Semantische und textuelle Besonderheiten der kausalen asyndetischen Verknüpfung

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Semantische und textuelle Besonderheiten der kausalen asyndetischen Verknüpfung
Alternative Title:
  • Semantinės ir tekstinės priežastinio asindetinio ryšio ypatybės
  • Semantic and Textual Peculiarities of the Causal Asyndetic Link
Keywords:
LT
Asindetinis (bejungtukinis) ryšys; Priežastinis ryšys; Priežastingumo kategorija; Semantiniai skirtumai; Implicitinė struktūra.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas asindetinis (bejungtukis) ryšys, lyginant vokiečių, lietuvių ir rusų kalbų duomenis ir atskleidžiant šių kalbų panašumus ir skirtumus. Tyrime apsiribojama priežastiniu ryšiu kaip elementariausia priežastingumo kategorija. Nusakius struktūrinius požymius ir aptarus vartojimo dažnumą, nagrinėjamos semantinės priežastinio asindetinio ryšio ypatybės, pabrėžiant (kon)teksto, situacijos ir pasaulio pažinimo vaidmenį. Daroma išvada, kad asindetinis ryšys yra priemonė, naudojama, norint neutralizuoti semantinius skirtumus. Tai gali lemti keletą šių konstrukcijų interpretacijos galimybių. Taip pat svarstomi kriterijai, lemiantys implicitinės struktūros suvokimą.

ENThe article analyses asyndetic (conjunctionless) link comparing data of German, Lithuanian and Russian languages and revealing similarities and differences of these languages. Research is limited to the causal link as the most elementary category of causality. Identification of structural indicators and discussion of usage frequency are followed by analysis of peculiarities of the seimatic causal asydentic link emphasising the role of the (con)text, situation and world outlook. A conclusion is drawn that asydentic link is a tool used to neutralise semantic differences. This may define several options of interpretation of these structures. The paper also discusses criteria defining understanding of the implicit structure.

ISBN:
9986197899
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Sujungiamieji ir prijungiamieji sakiniai formos bei funkcijos požiūriu / Axel Holvoet. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 99-114.
  • Sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 173-198.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3598
Updated:
2014-06-25 20:22:46
Metrics:
Views: 6
Export: