Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas
Alternative Title:
Heritage of the Interior Décor of Laukuva and Požerė Churches
In the Book:
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTŠilalės rajone išlikusios Laukuvos ir Požerės bažnyčios yra vertingos kaip architektūros ir dailės paminklai, išsaugoję senuosius dekoro elementus. Straipsnyje, remiantis XVII a. antrosios pusės - XIX a. archyviniais dokumentais ir išlikusių paminklų lyginamaisiais ikonografiniais bei natūriniais tyrimais buvo apžvelgta šių bažnyčių interjerų dekoro raida, aiškintasi čia išlikusių meno vertybių plastikos ir datavimo mįslės. Atliktas tyrimas parodė, kad šias Šilalės rajono šventoves puošia daug senųjų, dar XVII - XIX šimtmečius menančių interjero dekoro elementų, kurių daugelis, deja, dėl nepakankamo specialistų dėmesio yra neatpažįstamai "išgražinti" XX a. antrojoje pusėje. Straipsnyje publikuojamos vertingos XX a. 6-ojo dešimtmečio nuotraukos, kurių dėka daugeliu atveju pavyko nustatyti meno paminklų sukūrimo laiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laukuva; Požerė; Bažnyčios; Sakralinė dailė; Ikonografija; Altoriai; Nukryžiuotasis; Procesijų altorėlis; Laukuva; Požerė; XVII - XIX C.; Baroque; Churche; Churches; Sacral art; Iconography; Altar; Crucifixus; Wooden sculpture.

ENLaukuva and Požerė churches in Šilalė region are valuable as architectural and art monuments, which have preserved old elements of décor. On the basis of archival data of the second half of the 17th - 19th century and comparative iconographic investigations the article reviews the development of décor of the interiors of these churches, explains the secrets of plastic art and dating of the existing art values. The investigation carried out showed that many old elements of décor, which date back to the 17th - 19th century, decorate these sanctuaries of Šilalė region, many elements of which, unfortunately, due to insufficient attention paid to them by specialists were "beautified" beyond recognition in the second half of the 20th century. The article publishes valuable photographs of the sixth decade of the 20th century due to which in many cases it was possible to determine the time of creating these art monuments.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2965
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: