National identity and multilingualism in Lithuanian cities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National identity and multilingualism in Lithuanian cities
Alternative Title:
Tautinė tapatybė ir daugiakalbystė Lietuvos miestuose
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 20, p. 112-122. Identity politics: migration, communities and multilingualism
Keywords:
LT
Daugiakalbystė / Multilingualism; Kalbos ekologija; Kalbų politika; Mokymas ir mokymasis / Teaching and learning; Sociolingvistinis tyrimas; Tautinė tapatybė / Ethnic identity.
EN
Ecology of language; Language of instruction; Language policy; Multilingualism; National identity; Sociolinguistic inquiry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) vartojamų kalbų ir tautinės tapatybės santykis, aptariamos su kalba susijusio tautinio identiteto išsaugojimo perspektyvos. Vienas iš svarbiausių aptariamų klausimų yra mokymo kalbos ar kalbų pasirinkimas siekiant efektyvesnio visuomenės narių bendravimo. Ši problema ne tik plačiai diskutuojama visuomenėje, bet yra spręstina ir kalbų politikos, ypač švietimo planavimo, lygmeniu. Dalis visuomenės linkusi manyti, kad pagrindinė mokymo kalba Lietuvoje turėtų būti lietuvių, tačiau yra nemažai manančių, kad mokymas gali vykti įvairiomis kalbomis, ypač pabrėžiamas anglų kalbos reikalingumas. [Iš leidinio]

ENThe aim of this paper is to analyse the growing concern over the treatment of multilingualism in the main cities of Lithuania (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) with the focus on the population's national identity and self-consciousness identifying the prospects of preserving the language-related national identity. The main problem seems to be deciding on which language of instruction would be most beneficial to balanced communication. This is a task requiring thoughtful planning and is surrounded by debate. Somebody prefer instruction only in the official language, but some aim to foster linguistic and thus social diversity by encouraging teaching in several languages, emphatically amplifying the English. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29505
Updated:
2018-12-17 12:51:49
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: