Požiūris į valstybinę kalbą sociolingvistinės apklausos duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Požiūris į valstybinę kalbą sociolingvistinės apklausos duomenimis
Alternative Title:
Attitude towards the official language according to the data of sociolinguistic survey
In the Journal:
Respectus philologicus. 2011, Nr. 20 (25), p. 52-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kitataučiai piliečiai; Miestų gyventojai; Sociolingvistinė apklausa; Valstybinė kalba; Valstybinės kalbos egzaminai; Citizens of other nationality; Official language; Official language examination; Residents of cities; Sociolinguistic survey; State language; State language examinations.
Keywords:
LT
Kitataučiai piliečiai; Miestų gyventojai; Sociolingvistinė apklausa; Valstybinė kalba; Valstybinės kalbos egzaminai.
EN
Citizens of other nationality; Official language examination; Official language; Residents of cities; Sociolinguistic survey; State language examinations; State language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra nustatyti dėsningumus ir aptarti priežastis, lėmusias didžiųjų Lietuvos miestų — Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno — gyventojų nuostatas valstybinės kalbos atžvilgiu, išryškėjusias gavus 2007—2009 m. vykdyto projekto „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ rezultatus (Ataskaita 2008, Ataskaita 2009), susijusius su valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo ir kvalifikacinių valstybinės kalbos egzaminų būtinumo vertinimu. Apklausai buvo pasirinkti Vilnius, Klaipėda ir Kaunas, nes šiuose didžiuosiuose miestuose 2009 m. gyveno trečdalis — 33 % — visų Lietuvos gyventojų (1081479) (SD). Be to, juose telkiasi ekonomikos, mokslo, kultūros ir pramonės centrai, šiuose miestuose daugiausiai bendraujama su atvykusiais užsieniečiais. Išsiaiškinus, ar respondentai laiko svarbiu dalyku mokėti valstybinę kalbą, kokiomis priežastimis grindžia teigiamą sprendimą šiuo klausimu, straipsnyje gilinamasi įpriežastis, galėjusias lemti gautus rezultatus. Taip pat siekiama paaiškinti sužinotą respondentų nuomonę dėl valstybinės kalbos kvalifikacinių egzaminų laikymo reikalingumo kitakalbiams Lietuvos piliečiams ir kitakalbiams ne Lietuvos piliečiams. Straipsnyje išdėstytos mintys irfaktai gali būti naudingi formuojant Lietuvos kalbų politiką. [Iš leidinio]

ENThe survey of linguistic behaviour, linguistic attitudes, and national identity of the residents of the biggest Lithuanian cities – Vilnius, Kaunas, and Klaipėda – was performed in 2007–2009; there were interviewed 2024 respondents. Absolute majority indicated that it is important or highly important to know the official Lithuanian language. The main reason why it is important to know the official language was that a Lithuanian citizen must know it (this reason was indicated by 86 % of residents in Kaunas and 80 % of residents in Vilnius as well as Klaipėda). Another reason to know the language is "to be accepted by the society": this reason was indicated by 16 % of residents in Kaunas and 29 % of residents in Vilnius as well as Klaipėda; and "to be treated as a person of equal value" (residents of Kaunas – 20 %, residents of Vilnius and Klaipėda – 24 % (perhaps, the number of residents of the cities, which are not that uniform nationally, also summarized their own experience, therefore, the percentage is higher). A more uniform Kaunas considered the assessment of society more important than of an individual: "to not be cloistered" – 21 % , accordingly in Vilnius and Klaipėda – 16 %. Almost every fourth resident in Kaunas gave an affirmative answer (72 %) to the question about the necessity of the official language examination for Lithuanian citizens, whereas in Vilnius and Klaipėda such answer was given by every third resident (67 %).The respondents showed more tolerance in regard to the foreigners, who arrive to Lithuania: only half of the residents in Kaunas (51 %) and 47 % of the residents in Vilnius as well as Klaipėda indicated that non-Lithuanian citizens should take this examination. The main reason why the foreign-bom Lithuanian citizens have to take the official language examination is indicated as the guarantee of equal opportunities (53 % of the residents in Kaunas and 63 % of the residents in Vilnius as well as Klaipėda). Another reason of no less importance is the element of certain compulsion – "to force to study the Lithuanian language" (36 % of the residents in Kaunas and 39 % of the residents in Vilnius as well as Klaipėda). A rather important reason is also deemed to be the possibility to raise the level of the Lithuanian language knowledge. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29777
Updated:
2018-12-17 13:00:09
Metrics:
Views: 29    Downloads: 13
Export: