Factors ensuring pupils’ safety in secondary schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors ensuring pupils’ safety in secondary schools
Alternative Title:
Mokinių saugumo užtikrinimo veiksniai bendrojo lavinimo mokyklose
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2010, Nr. 4 (70), p. 82-91
Keywords:
LT
Mokinių saugumą užtikrinantys veiksniai; Saugi mokykla; Saugus vaikas.
EN
Factors ensuring pupils safety; Factors ensuring pupils' safety; Safe child; Safe school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kokie veiksniai apskritai leidžia užtikrinti mokinių saugumą mokykloje ir kaip šie veiksniai kontekstualizuojasi konkrečioje sociokultūrinėje terpėje? Šio straipsnio tikslas – pagrįsti ir nustatyti mokinių saugumą bendrojo lavinimo mokyklose užtikrinančius veiksnius. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa raštu. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje straipsnio dalyje, remiantis mokslinės literatūros analize, analizuojami ir sisteminami mokinių saugumo užtikrinimo bendrojo lavinimo mokykloje veiksniai. Antrojoje straipsnio dalyje pateikiama empirinio tyrimo metodologija, trečiojoje – pristatoma empirinio tyrimo rezultatų analizė ir diskusija. Atskleista, kad dauguma respondentų mokykloje jaučiasi saugiai, tačiau išryškėjo, kad egzistuoja neigiami psichologiniai (prasivardžiavimas, šaukimas, barimas) ir fiziniai (stumdymas) elgesio modeliai. Mokyklose labiausiai reiškiasi mokyklos veiklos organizavimo veiksnys, pabrėžiant vaizdo kamerų, pašalinių asmenų nepatekimo į mokyklą ir kt. aspektus. Mokyklose neskiriamas pakankamas dėmesys asmeninio ir tarpasmeninio intelekto ugdymui, nes ypač vyrauja tokie mokinių nesaugumą sukeliantys reiškiniai, kaip prasivardžiavimas, vienas kito skriaudimas, stumdymasis ir kt. Mokinių saugumas gali būti užtikrintas tik sutelktomis bendruomenės jėgomis, tik veikiant kartu mokyklos vadovui, mokytojams, pagalbos specialistams, tėvams ir mokiniams.

ENThe aim of the article is to answer the following questions: what factors enable to ensure pupils' safety in school and how these particular factors contextualize in a certain sociocultural environment? The research problem is addressed in the three parts of the article. In the first part, drawing on the analysis of academic literature and documents, the rationale for factors ensuring pupils' safety in secondary schools is provided. In the second part, the methodology of empirical research is introduced, whereas the third part presents the analysis of the received data. The analysis of the research data highlights the controversy between theoretically determined factors of pupils' safety and their expression in secondary schools. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28916
Updated:
2018-12-20 23:28:46
Metrics:
Views: 6
Export: