Socialinių kampanijų veiksmingumas įveikiant stigmą. Sutrikusios psichikos asmenų įdarbinimo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių kampanijų veiksmingumas įveikiant stigmą. Sutrikusios psichikos asmenų įdarbinimo atvejis
Alternative Title:
Anti-stigma campaigns as a means of overcoming stigma. Case of promoting employment of users of mental health services
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr.3 (48), p. 31-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Stigma; Sutrikusios psichikos asmenys; įtrauktis į darbo rinką; Socialinės kampanijos; Stigma; Users of mental health services; Inclusion into labour market; Social campaigns.; Psichikos negalia; įdarbinimas; Socialinės kompanijos; Mentall ilness; Inclusion into labor market; Social campaigns.
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Personalo vadyba / Personnel management; Psichikos sveikata / Mental health; Psichikos sveikata / Mental health; Socialinės kampanijos; Socialinės kompanijos; Stigma.
Summary / Abstract:

LTPsichikos sveikatos tyrėjai pastebi, kad dažniausiai ne psichikos liga, o stigma lemia ribotas asmens galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje. Siame straipsnyje nagrinėjama psichikos ligos stigma, glaustai pristatoma "etikečių" teorija ir jos poveikis sutrikusios psichikos asmenų socialinei atskirčiai. Aptariama sutrikusios psichikos asmenų padėtis darbo rinkoje ir pristatomas vienas iš stigmos mažinimo būdų, siekiant tokių asmenų įtraukties į darbo rinką, - socialinės kampanijos. Empirinėje dalyje nagrinėjamas Lietuvoje vykdytų dviejų antistigminių kampanijų poveikis. Tyrimų duomenys rodo, kad šios kampanijos buvo sėkmingos - visuomenė akcijas pastebėjo, o nuostatos dėl sutrikusios psichikos asmenų įdarbinimo keitėsi į teigiamą pusę. Pasikeitusios darbdavių nuostatos nepadarė poveikio jų elgesiui: sumažėjo neigiamą požiūrį turinčių darbdavių skaičius, bet elgesio pokyčių apklaustoje grupėje nepastebėta. [Iš leidinio]

ENResearch in the field of mental health shows that stigma is the main reason obstructing inclusion of users of mental health services into society and labour market. In this article stigma of mental illness and labelling theory as well as it's effect resulting in exclusion of such people is presented and analyzed, situation of the disabled in labour market and one of the possible ways of fighting mental illness stigma in this area - social campaigns are presented. In the empirical part of the article two anti-stigma campaigns promoting inclusion of users of mental health services into labour market that took place in Lithuania are analyzed. Analysis of both anti-stigma campaigns revealed them as successful. Society perceived the message of the campaigns and its attitudes towards employment of users became more positive. However research did not show changes in the behaviour of employers. Although they do acknowledge benefits of employment for the disabled persons and the whole society, they disclaim usefulness of mentally ill employees to their own enterprise. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
  • Negalės žmonių raiškos aspektai : interesai ir galimybės / Gražina Maniukaitė. Visuomenė: įvairovės link / leidinio mokslo redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Spaudmeta, 2010. P. 83-94.
  • Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas : kritinė patirties ir galimybių Lietuvoje refleksija / Jonas Ruškus, Gintautas Mažeikis ; Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 293 p.
  • Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės : nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje / Laimutė Žalimienė, Eglė Rimšaitė. Socialinis darbas. 2007, t. 6, Nr. 1, p. 83-95.
  • Socialinės atskirties modeliai Lietuvoje / Rūta Brazienė, Jūratė Guščinskienė. Filosofija. Sociologija. 2004, Nr. 4, p. 50-56.
  • Theorising mental disorder : a sociological approach / Giedrė Baltrušaitytė. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2003, Nr. 1 (10), p. 116-132.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21181
Updated:
2018-12-17 12:27:59
Metrics:
Views: 43    Downloads: 16
Export: