Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje
Editors:
Nikžentaitis, Alvydas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011.
Pages:
490 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: 20 amžius; 21 amžius; Kolektyvinė atmintis; Atminties kultūra; Istoriografija; Collective memory; Culture of memory; Historiography; 20th century; 21th century.
Contents:
Įžangos žodis: Istorija, kolektyvinė atmintis, atminties ir atminimo kultūros — I. KULTŪRINĖ, KOMUNIKACINĖ ATMINTIS, ISTORIJOS POLITIKA, ATMINTIES KULTŪRA: TEORINĖS ĮŽVALGOS: Istorijos politika ir kolektyvinis atminimas: sąvokos, problemos ir istoriniai pavyzdžiai / Christoph Kiessmann; Kultūrinė atmintis ar atminimo kultūra? Kultūrinės atminties teorijos taikymo moderniųjų laikų tyrimams problemos / Vasilijus Safronovas — II. ATMINTIES KULTŪRA URBANISTĖJE ERDVĖJE: Atminties orientavimas ir mentalinis Klaipėdos integravimas Lietuvoje XX amžiuje / Vasilijus Safronovas; Atminties kultūros raiška Šiaulių miesto kraštovaizdyje XX amžiuje / Dangiras Mačiulis; Laikinosios sostinės kolektyvinės atminties kraštovaizdis / Dangiras Mačiulis; Tautiniai žydų simboliai Vilniuje/ David E. Fishman; "Tarybinės sostinės" konstravimas J. Stalino epochoje: Minsko ir Vilniaus atvejai / Rasa Čepaitienė; Daugiakultūrio miesto istorija komunikacinėje tautinių grupių atmintyje: Klaipėdos ir Vilniaus atvejai / Irena Šutinienė; Simbolinis daugiakultūrio miesto užvaldymas / Alvydas Nikžentaitis —III. ATMINTIES RAIŠKA NACIONALINIU LYGMENIU: Tautos istorijos pasakojimo simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje / Irena Šutinienė; Kolektyvinės atminties tyrimai Lietuvoje 1989-2009 metais / Vladas Gaidys; Lietuvos atminimo politikos tendencijos po 1990 metų / Vasilijus Safronovas; XX a. diktatūrų laikotarpis Lietuvos gyventojų atminties kultūroje: dominuojanti ir diskriminuojama atmintis / Alvydas Nikžentaitis — IV. ATMINTIES KULTŪRA IR POLITIKA KAIMYNĖSE ŠALYSE: Istoriografija, mitologija ir kolektyvinė atmintis Lenkijoje po 1989-1990 m. sisteminių permainų postkomunistinių valstybių kontekste / Edmund Dmitrów; Istorinės tapatybės konstravimas XXI a. Rusijoje: viešosios erdvės analizės bandymas / Aurimas Švedas — V. ATMINTIES IR ATMINIMO KULTŪRA LYGINAMUOJU ASPEKTU: Atminties ir atminimo kultūrų modeliai: Lietuva, Lenkija, Rusija, Vokietija / Alvydas Nikžentaitis; Atminties ir atminimo kultūros kaip užsienio politikos objektas Vidurio ir Rytų Europoje / Alvydas Nikžentaitis.
Keywords:
LT
20 amžius; 21 amžius; Atmintis / Memory; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography.
EN
20th century; 21th century.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinyje, kuris yra pirmas tokio pobūdžio darbas Lietuvoje, stengiamasi pristatyti tiek naujausius daugiausia Lietuvos autorių tyrinėjimus, tiek ir ankstesnių darbų sintezes. Nors dalis straipsnių buvo skelbta anksčiau, tačiau rinkinio sudarytojų prašymu jie buvo perdaryti iš esmės, papildyti ir naujais empiriniais duomenimis, ir teorinėmis įžvalgomis. Šios knygos struktūra gana marga. Nemažą jos dalį, skirtą atminties kultūros raiškai urbanistinėje erdvėje, sudaro Lietuvos istorijos institute vykdyto ir Lietuvos mokslo tarybos 2009 metais remto tiriamojo projekto „Kultūrinės ir komunikacinės atminties raiška ir transformacijos daugiakultūrio miesto erdvėje XX-XXI amžiuje“ rezultatai. Knygoje skelbiami ir pirmieji tekstai, parašyti vykdant naują, taip pat Lietuvos mokslo tarybos nuo 2010 metų remiamą projektą "Atminties kultūrų formavimo strategijos miestų urbanistinėse erdvėse". Žinoma, vien šių projektų įdirbio nebūtų pakakę, tad į straipsnių rinkinį įdėta dalis pranešimų, perskaitytų Antrajame Lietuvos istorikų suvažiavime, vykusiame 2009 metais Klaipėdoje. Siekiant neapsiriboti vien dviejų mokslo tiriamųjų projektų dalyviais, rinkinys buvo papildytas Aurimo Švedo ir Vlado Gaidžio tekstais, taip pat užsienio autorių pranešimais, skaitytais įvairiose Lietuvos istorijos instituto organizuotose atminties kultūrai skirtose konferencijose.Toks santykinai gausus medžiagos kiekis leido kiek labiau struktūruoti straipsnių rinkinį, suskirstant tekstus į penkis skyrius. Pirmasis skyrius skiriamas bendrosioms teorinėms įžvalgoms, antrasis - atminties kultūros raiškai urbanistinėje erdvėje, trečiajame ir ketvirtajame skyriuose aptariama atminties kultūros raiška nacionaliniu lygmeniu, taip pat bandoma pasižvalgyti po kitas Vidurio ir Rytų Europos regiono šalis, o knygos pabaigoje pristatomi pirmieji atminties kultūros tyrimai lyginamuoju aspektu. Tokia struktūra turėtų padėti skaitytojui lengviau perprasti atminties kultūros problematiką, kuriai būdinga daugiau neatsakytų klausimų nei išspręstų problemų. [Iš Įžangos]

ISBN:
9789955847373
Parts:
Related Publications:
Between remembering and forgetting - processes of changing topicality of Polish heritage in contemporary Lithuania / Anna Pilarczyk-Palaitis. Toruńskie studia międzynarodowe 2021, 14, p. 5-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94620
Updated:
2022-04-28 11:20:36
Metrics:
Views: 62
Export: