Mokesčių teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių teisė
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2011.
Pages:
759 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Mokesčiai; Mokesčių mokėtojas; Mokesčių administravimas; Valstybinė mokesčių sistema; Taxation; The taxpayer; Tax Administration; State tax system.
Keywords:
EN
State tax system; Tax Administration; Taxation; taxpayer.
Summary / Abstract:

LTValstybei kaip visuomenės politinei organizacijai, atliekančiai atitinkamas bendras (viešąsias) funkcijas, būtini atitinkami piniginiai ištekliai joms įgyvendinti. Valstybės pajamos, kaip viešosios nuosavybės objektas, daugiausia mokesčių būdu kaupiamos pinigų fonduose, kurių pagrindinis – valstybės biudžetas. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, vienas iš svarbiausių uždavinių buvo savarankiškos, modernios, atitinkančios rinkos ekonomikos sąlygas mokesčių sistemos sukūrimas. Tačiau ir šiandien, praėjus dvidešimčiai metų, ne tik vėl kalbama apie atskirų mokesčių ir visos valstybinės mokesčių sistemos pertvarką, bet ir atliekami konkretūs darbai šioje srityje. Didelę įtaką Lietuvos mokesčių sistemai ir jos teisiniam reguliavimui turėjo ir Lietuvos tapimas visateise Europos Sąjungos nare. Lietuvoje veikia plati mokesčių surinkimo reguliavimo teisinė bazė, mokesčių teisė formuojasi ir įsitvirtina aukštųjų mokyklų studijų programose kaip specifinė teisinio reguliavimo sritis. Tačiau vis dar stokojama šios srities specialiosios literatūros (ypač mokomosios). Siekiant užpildyti šią spragą ir parengtas šis mokesčių teisės vadovėlis (vadovaujantis 2010 m. lapkričio 20 d. galiojančiomis teisės aktų redakcijomis), naudingas ne tik teisės studijų krypties studentams, bet ir visiems, besidomintiems mokesčių teisės problematika.

ENThe state, being a public political organisation carrying out relevant public functions, needs respective financial resources to fulfil them. State revenues as the object of public property are mainly accumulated through taxes in monetary funds, the main of which is the state budget. After independence of the Republic of Lithuania was restored, one of the most important objectives was the creation of an independent and modern tax system that corresponds to the conditions of a market economy. Yet today, after twenty years, politicians have been again talking about the reform of individual taxes and the entire state tax system, as well as performing concrete works in this field. Lithuania’s becoming a full-fledged member of the European Union had a great influence on the Lithuanian tax system and its legal regulation. Lithuania has a very broad tax collection regulation legal framework; tax law has been forming and establishing in the study programmes of higher schools as the specific area of legal regulation. Nevertheless, there is a lack of special literature (particularly study books) in this field. In order to fill this gap, the textbook on tax law has been written (in accordance with legal act versions effective as of 20 November 2010). It will be useful to students of law and everybody interested in the problems of tax law.

ISBN:
9789955300939
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28547
Updated:
2013-12-09 09:27:02
Metrics:
Views: 256
Export: