Skaitmeninio verslo apmokestinimo problemos ir iššūkiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitmeninio verslo apmokestinimo problemos ir iššūkiai
Alternative Title:
Digital business taxation issues and threats abstract
In the Journal:
Teisės mokslo pavasaris. 2020, 2020, p. 98-121
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Skaitmeninis verslas; Ekonomika; Lietuva; Pelno mokestis. Keywords: Digital business; Economics; Lithuania; Corporate profit tax. Reikšminiai žodžiai: Skaitmeninis verslas; Apmokestinimas; Pelnas; Mokesčiai; Teisinis reguliavimas; Teisinis reglamentavimas; Nacionalinė teisė; Europos Sąjungos teisė; Digital business; Taxation; Profit; Taxes; Legal regulation; National law; European Union law; Lithuania; European Union; Europos Sąjunga (European Union).
Contents:
Įžanga — Dabartinis pelno mokesčio reguliavimas. Pelno mokesčio reglamentavimas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ; Dvigubo apmokestinimo išvengimo dvišalių sutarčių reguliavimo ypatumai — Pelno mokesčio taisyklių modifikavimo iniciatyvos. Skaitmeninio apmokestinimo reguliavimo užuomazgos Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos veikloje ir idėjų plėtra ES ; Europos Sąjungos kompetencija tiesioginių mokesčių srityje ; Harmonizuotos pelno mokesčio sritys ; Tolimesni Europos Sąjungos bandymai harmonizuoti pelno mokesčio taisykles ; Naujausi Europos Sąjungos veiksmai dėl pelno mokesčio harmonizavimo, skaitmeninės rinkos kontekste — Galimo pelno mokesčio taisyklių pasikeitimo pasekmės ES. Pelno mokesčio bazės pokyčiai dėl BKPMB ; Direktyvos įgyvendinimo problematika ; Netflix pavyzdžio analizė — Išvados.
Keywords:
LT
Pelnas; Skaitmeninis verslas; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
EN
Digital business; Profit; Taxation.
Summary / Abstract:

LTDarbe "Skaitmeninio verslo apmokestinimo įgyvendinimo problemos ir sprendimai", aptariama skaitmenizacijos įtaka šiuolaikinei visuomenei bei pelno mokesčio reguliavimo kaita. Šis darbas yra labiau koncentruotas į Europos Sąjungos kompetenciją tiesioginių mokesčių srityje, pelno mokesčio reguliavimą ES lygmeniu, paliečiant nacionalinį pelno mokesčio reglamentavimą bei dvišales dvigubo apmokestinimo sutartis. Darbe yra nagrinėjama susiklosčiusios situacijos, kuomet skaitmenizuotas verslas nėra apmokestinamas pelno mokesčiu, problematika ir galimybė senas pelno mokesčio taisykles modifikuoti, atsižvelgiant į skaitmeninės rinkos poreikius. Atsiradus skaitmenizuotam verslui, šalia tradicinio pelno mokesčio taisyklės, kuria remiantis, verslas yra apmokestinamas ten, kur turi nuolatinę buveinę, atsirado poreikis diskutuoti ir sukurti skaitmeninės buveinės apibrėžtį. Darbe yra analizuojami ES siūlymai dėl pelno mokesčio suvienodinimo bei nagrinėjamos ES direktyvos pritaikymo pasekmės bei galimi scenarijai ir iššūkiai valstybėms narėms. [Iš leidinio]

EN"Article of digital business taxation issues and threats", analyzes the impact of the digitalization in modern society and the changes of corporate profit tax. This article has been concentrated on the regulation of the European Union but mentions the international adjustments as well. The article has been written in a discussion of national law and bilateral agreements, which apply to the traditional permanent headquarters concept. This article discusses the current situation, where digital businesses are not being taxed with corporate profit tax, and possibilities to change it according to the needs of the digital economyIn addition, when digital businesses emerged, the permanent headquarters concept, which taxed based on the permanent location, required further discussion and a new definition. Therefore, the article talks over the proposals of the European Union to equalize corporate profit taxation. The article analyzes the possible consequences and issues of the adaptation of the EU directive. In question of regulating the corporate profit tax, the authors discussed the competence of the EU. [From the publication]

ISSN:
2345-0878; 2538-8916
Subject:
Related Publications:
Mokesčių teisė / Aistė Medelienė, Bronius Sudavičius. Vilnius : Registrų centras, 2011. 759 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92933
Updated:
2022-08-23 13:47:51
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: