Pamokslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamokslai
Alternative Title:
Sermons
Editors:
  • Subačius, Paulius Vaidotas, parengė [edt]
  • Taučiūtė, Renata, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010.
Pages:
XLIV, 610 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTŠis veikalas – tai pirmasis Vilniaus vyskupijos kunigo, garbės kanauninko, tautinio sąjūdžio ideologo ir knygnešystės organizatoriaus, slaptųjų mokyklų steigėjo ir blaivybės sąjūdžio rėmėjo, kalbos ir istorijos mėgėjo, poeto, publicisto, vertėjo Silvestro Gimžausko (1845-1897) pamokslų kritinis leidimas. Skelbiami autentiški, išskyrus bendrinėmis formomis pakeistas sistemines fonetines rytų aukštaičių linkmeniškių tarmės ypatybes, tekstai su kritiniu aparatu (iš viso 99 veikalai). Gimžausko raštų visuma byloja apie amžius tvėrusį krikščioniškų universalijų aiškinimo ir skelbimo pavidalą. Sakyklai skirti kanauninko užrašai, vaizduotėje atgaivinti kaip retorinis diskursas, leidžia jusliškai patirti istorinę dvasinės ir moralinės tikrovės faktūrą. Pamokslai apima 1879-1897 m., t. y. beveik visą Gimžausko kunigystės laikotarpį. Gimžausko rinkinyje yra mažiau grynų homilijų, aiškinančių Šventojo Rašto skaitinį, daugiau – teminių ir katechetinių pamokslų. Aprėptos beveik visos didžiosios iškilmės, pagrindiniai liturginių metų laikotarpiai, svarbiausios katekizmo temos. Leidinį sudaro (1) įvadas, kuriame pateikiama glausta Gimžausko biografija, apžvelgiama jo kūrybinė, kultūrinė ir tautinė veikla, aptariamas pamokslo žanras, istoriniai katalikiško pamokslo tyrinėjimai Lietuvoje; (2) faksimilės; (3) pamokslai; (4) komentarai, kur pateikiamas šaltinio aprašas, tekstų kalbos ypatybės, detaliai aptariami medžiagos atrankos kriterijai ir rengimo principai; (5) žodynėlis; (6) pamokslų rodyklės; (7) Šventojo Rašto citatų rodyklė; (8) vardų rodyklė ir (9) santrauka anglų kalba.

ENThis treatise is the first critical issue of sermons of Silvestras Gimžauskas (1845–1897), priest at Vilnius Diocese, canon of honour, ideologist of the national movement and organiser of book smuggling, founder of secret schools and supporter of the temperance movement, lover of language and history, poet, publicist and translator. The book publishes authentic texts with a critical apparatus (in total, 99 works), except for systemic phonetic features of the Eastern Highland linkmeniškiai dialect replaced with standard forms. The writings of Gimžauskas testify the long lasting form of the interpretation and publication of Christian universals. Canon’s notes intended for the pulpit, revived in imagination as rhetorical discourse, enable sensing the historical facture of spiritual and moral reality. The sermons cover the period 1879–1897, i.e. almost the entire period of Gimžauskas’ priesthood. Gimžauskas’ collection contains fewer pure homilies that explain the Holy Scripture and more thematic and catechetical sermons. They cover almost all major celebrations, the main periods of the liturgical year, and the key topics of the catechism. The publication consists of: (1) introduction that presents a brief biography of Gimžauskas, overviews his creative, cultural and national activities, discusses the genre of a sermon and historical research of Catholic sermons in Lithuania; (2) facsimiles; (3) sermons; (4) commentaries that present the source description and linguistic features of texts, and discuss in detail the criteria of selection and the principles of preparation of the material; (5) glossary; (6) index of sermons; (7) index of citations from the Holy Scripture; (8) index of names; and (9) a summary in English.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28539
Updated:
2022-01-23 21:31:55
Metrics:
Views: 27
Export: