Architekto Nikolajaus Čiagino kūrybinis palikimas. Brėžiniai, rekonstrukcijos, pastatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architekto Nikolajaus Čiagino kūrybinis palikimas. Brėžiniai, rekonstrukcijos, pastatai
Alternative Title:
Creative heritage of architect Nikolai Chagin: schemes, reconstructions, buildings
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2010, 15, p. 54-68
Keywords:
LT
1863 m. sukilimo malšintojų įamžinimas; Architektas N. Čiaginas, XIX a. Vilniaus architektūra; Bažnyčių perdirbimas į cerkves; Cerkvių statyba; Muravjovo muziejus; N. Čagino brėžiniai.
EN
Architect N. Czagin, Vilnius architecture of the late XIXth cent; Commemoration the crushing of the 1863 m. Uprising; N. Chagins drawings; Reconstruction Catholic churches into Russian churches; The Muravyov museum.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas XIX a. antroje pusėje virš dvidešimt metų Vilniaus gubernijos architektu dirbusio Nikolajaus Čiagino gyvenimas ir kūryba, aptariama represinės Michailo Muravjovo politikos įtaka to laiko architektūrai. Neapsiribojama vien sakralinių pastatu projektais, bet taip pat nagrinėjami jo projektuoti gyvenamieji bei pramoniniai objektai. Aptariamas Čiagino brėžinių likimas, jų saugojimo vietos. Per ilgą ir pastatais gausią kūrybinę karjerą Čiaginas projektavo tiek civilinius, net pramoninius, tiek bažnytinius pastatus, atliko labai daug rekonstrukcijų. Daugiausia Čiaginas dirbo sakralinės architektūros srityje, vykdė generalgubernatoriaus Muravjovo politiką Šiaurės-Vakarų krašte. Nors Čiaginas ir jo pagalbininkai stengėsi įvykdyti Muravjovo nurodymus ir perdirbti bažnyčias į cerkves taip, kad jos niekada nebetaptų katalikų šventovėmis, taip neatsitiko. Tiesa, cerkvių laikotarpį primena sunaikinti interjerai, originalius fasadus užstojantys Čiagino laikais statyti Šv. Kazimiero, Šv. Ignoto, Viešpaties Jėzaus (trinitorių), Jėzaus Širdies (vizitiečių) bažnyčių prieangiai. Kad ir kaip šis architektas būtų nemėgiamas už jo atliktus bažnyčių ir vienuolynų perdirbimus, negalima jo darbų išmesti iš XIX a. Lietuvos architektūros konteksto. Kaip ilgametis Vilniaus gubernijos architektas, Čiaginas buvo Rusijos imperijos primestos architektūros pakraipos propaguotojas, okupacinės politikos architektūroje vykdytojas. Visą jo darbo laiką Vilniuje architektą-kūrėją stelbė carinis valdininkas.

ENThe article presents the life and creative works of Nikolay Mikhailovich Chagin who more than 20 years worked as an architect of Vilnius guberniya in the second half of the 19th c. Also, it discusses the influence of the repressive policy of Mikhail Nikolayevich Muravjov to that time architecture. It is not limited only to the projects of sacral buildings. The residential and manufacturing objects which were designed by him are analysed, as well. The destiny of Chagin's drawings and their storage places are discussed. During a long and full of building creative career, Chagin designed civil, manufacturing and church buildings and made a lot of reconstructions. Mostly he worked in the sphere of sacral architecture and implemented the policy of Governor General Muravjov in the North-West region. Although Chagin and his helpers tried to implement Muravjov's orders and remake the churches into Orthodox churches in the way they would never be reversed into Catholic ones again, it did not happen. In fact, the period of Orthodox churches is reminded by destroyed interiors and the vestibules of St. Casimir, St. Ignatius, Lord Jesus (Trinitarian) and the Sacred Heart of Jesus' churches which obscure original facades. Although the architect was unloved because of his reconstruction works of churches and monasteries, his works cannot be eliminated from the context of Lithuanian architecture of the 19th c. As a permanent architect of Vilnius guberniya, Chagin was a promoter of the architectural trend which was imposed by the Russian Empire and an executor of an occupational policy in architecture. During all his working period in Vilnius, the architect-creator was upstaged by a tsarist officer.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28147
Updated:
2018-12-17 12:48:47
Metrics:
Views: 48    Downloads: 13
Export: