Socialinio solidarumo motyvai architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio solidarumo motyvai architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio kūryboje
Alternative Title:
Motives of social solidarity in the oeuvre of the architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2010, t. 34, Nr. 3, p. 128-137
Keywords:
LT
Architektūrinė kompozicija; Architektūros poveikis žmogaus sąmonei; Etika; Hierarchinis kompozicijos tipas; Hierarchinis kompozicinis tipas; Kompozicinis tipas; Organinis kompozicijos tipas; Organinis kompozicinis tipas; Socialinis solidarumas; V. Landsbergio-Žemkalnio kūryba; V. Lansbergio-Žemkalnio kūryba; V.Landsbergio-Žemkalnio kūryba.
EN
Architectural composition; Composition; Compositional type; Ethics; Hierarchical compositional type; Impact of architectural forms on the consciousness of the human; Impact of architectural forms on the consciousness of the humanimpact of architectural forms on the human consciuosness; Oeuvre of V. Landsbergis-Žemkalnis; Oevre of V. Lansbergis-Žemkalni's architecturl composition; Organic compositional type; Social solidarity; Social solidarity, ethics; V.Landsbergis'-Žemkalnis' architectural oeuvre.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės kartos architektų darbai ypač dažnai atspindi siekį dominuoti, išsiskirti bet kokioje miesto dalyje, bet kokioje pastatų apsuptyje, todėl ugdant šiuolaikinius architektus svarbu perteikti jiems ne tik meninio komponavimo įgūdžius, bet suvokimą, kaip architektūra gali prisidėti prie harmoningos socialinės elgsenos stereotipų aktualizavimo, ypač skatinant socialinį solidarumą. Todėl svarbus kompozicinių priemonių, galinčių užtikrinti harmoningos socialinės sąveikos nuostatų aktualizavimą, socialinio solidarumo nuostatų įtvirtinimą, pažinimas. Tai galima atrasti architekto Vytauto Landsbergio­Žemkalnio darbuose, kuriems būdingas organiškojo kompozicinio tipo vyravimas, o kartu – socialinio solidarumo programavimą užtikrinančių architektūrinių kompozicinių priemonių dominavimas. Ypač šiomis programuojančiomis savybėmis pasižymi architekto pastatai, esantys pačioje Kauno miesto širdyje – Naujamiestyje. Tai pasireiškia tuo, kad šie pastatai yra daugiau miestietiško tipo, aktyviai „bendradarbiauja“ su gretimais pastatais, su visa gatvės erdve. Tolstant nuo centro, pastatuose gausėja vertikalių elementų, daugiau skiriasi atskirų pastato dalių aukštis, siluetas darosi aktyvesnis, dinamiškesnis. Tipologiškai tai būdingi priemiesčių ar užmiesčio pastatų, kurie pretenduoja į lokalinio kompozicinio centro vaidmenį, bruožai. V. Landsbergio­Žemkalnio kūryba liudija apie jo sugebėjimą suprasti urbanistinę situaciją ir joje deramai parinkti statinio kompozicinius parametrus, ypač – tankiai užstatytoje aplinkoje, kur solidarumo vaizdinis reprezentavimas yra itin aktualus.

ENWorks of modern generation architects usually reflect an intention to dominate and make a standout in any part of the town between other buildings. Therefore, when educating modern architects it is necessary to render not only the skills of artistic composition but the perception how the architecture can contribute to the stereotype actualization of the harmonious social behaviour, especially, the stimulation of social solidarity, as well. An important factor is the knowledge about composition means which ensure the actualization of provisions on the harmonious social interaction and the establishment of the provisions on social solidarity. It may be noticed in the works of Vytautas Landsbergis–Žemkalnis, an architect. The domination of an organic composition type and the architectural composition means which ensure the programming of the social solidarity are characteristic to his works. Especially the architect's buildings in the centre of Kaunas, the so-called Naujamiestis, are characterised by these programmable features. The buildings are of a town type and actively “cooperate” with adjacent buildings and the whole space of the street. Going further from the centre, the buildings contain more vertical elements. Usually, the height of separate parts of buildings is different and the silhouettes become more active and dynamic. Typologically it is characteristic to the buildings which are out of town or in suburbs and pretend to a role of a local compositional centre. Landsbergis–Žemkalnis creative work reveals his ability to understand an urban situation and choose appropriate compositional parameters for a building, especially in a densely built-up environment where visual representation of solidarity is especially topical.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27931
Updated:
2021-03-04 09:25:29
Metrics:
Views: 86
Export: