Introdukuotieji kultūriniai kodai Kauno architektūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Introdukuotieji kultūriniai kodai Kauno architektūroje
Alternative Title:
Introduced cultural codes in the architecture of Kaunas
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 57-62
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTIntrodukuotieji kultūriniai kodai, ženklų kompleksai, susiformavę svetur (kitoje erdvėje, kitame laike) yra labai svarbūs miesto estetinei raiškai. Veikdami greta vietos kultūrinėje atmintyje užfiksuotų kodų. kartu su šiuolaikinių meninių formų raiška, be kitų savo funkcijų, jie padeda aktualizuoti kontekstus, reikšmingus bendruomenės Vienybės būsenai formuoti. Straipsnyje pristatomas introdukuotųjų kultūrinių kodų kompleksas, besireiškiantis konkrečioje architektūrinėje aplinkoje, Kauno Vienybės aikštėje bei gretimose teritorijose. Išryškintas Pirmtako kodo, glaudžiai susijusio su Vienybės kodu. kuris yra reprezentuojamas ir aktualizuojamas architektūros stebėtojų, suvokėjų sąmonėje dėl apibrėžtų ženklų, kurie veikia kartu tiek vaizdinėje ženklinėje, tiek ir koncepcinėje plotmėje, komplekso. Aptariama amžinosios ugnies, šviesos, paminklų didvyriams (kaip konkretiems asmenims, taip ir anoniminiams kultūriniams ir kariniams veikėjams), didvyrių ir tradicinių kaimo kapinių, bokšto, kelio, prieblandos, Egipto, šventojo urvo ir perlo, šventyklos, koplyčios, karaliaus ir kitų ženklų semantika. Vienybės būsena aikštės lankytojo ar susipažįstančiojo su aikšte per media priemones sąmonėje įtvirtinama veikiant ženklų, primenančių kosmogonine, situaciją, kompleksui. Tuo metu išnyksta ir laikas, ir erdvė. Lieka tik neišskiriama Asmens – Bendruomenės – Dievo – Gamtos vienybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Genius loci; Introdukuotieji kultūriniai kodai; Introdukuotieji kultūros kodai; Kauno architektūra; Miesto aplinkos semantika; Vienybės aikštė Kaune; Architecture of Kaunas; Genius loci; Introduced cultural codes; Kaunas architecture; The introduction of cultural codes; The semantics of the urban environment; Unity Square in Kaunas.

ENIntroduced cultural codes play a significant role in the field of an aesthetic city expression. Their representation through the interplay with the contemporary artistic forms helps to actualize a certain historically enduring cultural context important for the integrity of the socium. The paper aims at the disclosure of the complex of the introduced cultural codes in the architectural reality of the city i.e. the code of the Predecessor, closely related with the code of Unity which is represented and actualized in consciousness of contemplators by certain defined signs that function both on a visual scmiotic and conceptual levels. The semantics of the following signs comes into focus: the heroism represented in the monuments of familiar and anonymous personalities, both military and cultural: both traditional and village cemeteries, eternal memorial fire; the symbolic presentation of the road and towers; twilight in its connection with Egypt; sacred cave and the pearl; the temple; the chapel, the royal sign, etc. In the consciousness of the visitors of the architectural space the state of unity is worked out in the manner of the archetypical waterfall that introduces the cosmologic elements: Earth, Water, Fire and Air, in the cognitive process, both time and space lose their contours only the individual-social-divine-nalural integral unity remains actual. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/368
Updated:
2013-04-28 15:16:06
Metrics:
Views: 52
Export: