Profesorius Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. lietuvių mąstytojų apie būtį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius Leonas Jovaiša tarp XX-XXI a. lietuvių mąstytojų apie būtį
Alternative Title:
Professor Leonas Jovaiša among Lithuanian Thinkers on Subsistence of the 20th-21st Century
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 15, p. 29-43
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie jaunimui skirtuose lietuvių edukologų, filosofų darbuose sprendžiamas būties ir žmogaus dvasinio gyvenimo problemas. Tarp jų išskiriama L. Jovaišos žmogaus būties samprata. Atskleidžiama būties esmės interpretacija, jos pažinimo būdai. Interpretuojamos autorių mintys apie visatos, kaip dvasinio reiškinio, darną, žmogaus vietą visatos erdvėje. Aiškinamasi Esamybės ir Esaties esmė, aptariami viso, kas yra, būvį ir kitimą lemiantys vyksmai. Pateikiama žmogaus esmės ir jo vietos Žemėje interpretacija. Skiriama vietos individo egzistencijos problemoms ir jo būties Žemėje pabaigai – mirčiai ir būčiai po mirties. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogai; Egzistencija; Pažinimas.

ENThe article writes about problems of subsistence and person’s spiritual life described in works of Lithuanian educologists and philosophers who wrote about youth. Conception of person’s subsistence by Jovaiša is underlined. It reveals the interpretation of the essence of subsistence and the methods for their recognition. Thoughts of interpreted authors regarding harmony of a universe as a spiritual phenomenon and the place of a person in space of universe. It attempts ascertaining the essence of Existence and Being and discusses the factors that determine the state and change of everything that subsists. It provides an interpretation of the essence of a person and ones place on Earth. It focuses on problems of individual’s existence and the end of one’s subsistence on Earth—death and subsistence after death.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2769
Updated:
2018-12-20 23:05:44
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: