Eksperimentinė archeologija Vilniaus universitete

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Eksperimentinė archeologija Vilniaus universitete
Alternative Title:
Experimental archeology at Vilnius university
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPrieš daugiau nei dešimtmetį Vilniaus universiteto magistro studijų programoje buvo pasiūlytas laisvai pasirenkamas kursas - eksperimentinė archeologija. Šis kursas susilaukė studentų domėjimosi, prigijo, padėjo studentų sąmonėje eksperimentinę archeologiją įtvirtinti ne tik kaip gyvosios istorijos festivalių parodomąją edukacinę veiklą, bet ir kaip vieną iš archeologijos mokslo tyrimo metodų. Kurse įgytos žinios kai kuriems studentams leido panaudoti šį tyrimo metodą savo mokslinėje veikloje, rengiant baigiamuosius magistro darbus ar vėliau studijuojant doktorantūroje. Pirmojo ir vienintelio Lietuvoje universiteto, kuriame dėstomas eksperimentinės archeologijos kursas, patirtis buvo pristatyta pranešime XXII EAA kongrese Vilniuje 2015 m. rudenį (Rimkutė, Luchtanas, 2016: 687). Pranešimas sulaukė didelio klausytojų susidomėjimo. Šiame straipsnyje pateikiamas iš pagrindų pakeistas ir papildytas pranešimo variantas, analizuojamas sudėtingas eksperimentinės archeologijos kelias Lietuvoje, jos ištakos, pirmieji bandymai dėstyti šią discipliną Kauno Vytauto Didžiojo universitete, archeologų-eksperimentatorių darbai Lietuvoje bei šio mokslinio tyrimo metodo perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksperimentinė archeologija; Studijų programa; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Experimental archaeology; Master’s studies.

ENMore than a decade ago -an optional course (experimental archeology) was offered in Vilnius University Master’s program. This course attracted students’ interest, became established, and helped to consolidate experimental archeology in the consciousness of students not only as a demonstrative educational activity of live history festivals, but also as one of the methods of research in archeology. The knowledge gained during the course gave some students the opportunity to use this research method in their scientific activities, to prepare master’s thesis or helped in subsequent doctoral program studies. The experience of the first and only university in Lithuania where the experimental archeology course was taught was presented in the report of the xxn eaa Congress in Vilnius in autumn 2015. (Rimkutė, Luchtanas: 2016, 687) The report received a great deal of interest from the audience. This article presents a substantially updated version of the report, analyzes the complex path of experimental archeology in Lithuania, its origins, the first attempts to teach this discipline at Kaunas Vytautas Magnus University, the works of archaeologists - experimenters in Lithuania and the perspectives of this research method. [From the publication]

ISBN:
9789955ЗЗ7270
ISSN:
9789955336846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81983
Updated:
2022-01-27 18:13:24
Metrics:
Views: 29
Export: