Reification in market societies: theoretical conceptualizations and researchability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reification in market societies: theoretical conceptualizations and researchability
Alternative Title:
Reifikacija rinkos visuomenėse: teorinė samprata ir ištirtumas
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2021, t. 32, Nr. 1, p. 60-68
Keywords:
LT
Reifikacija; Pripažinimas; Vadyba; Kritinė teorija; Socialinė tyrimai.
EN
Reification; Recognition; Management; Critical theory; Social research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, ką filosofija gali išmokti iš socialinių tyrimų, kai siekiama toliau plėtoti reifikacijos sampratą. Pirmojoje straipsnio dalyje pristatoma teorinė reifikacijos sampratos analizė. Toliau aptariami darbuotojų samdos ir vadybos strategijų įvairiuose sektoriuose (pramonės, paslaugų, žiniomis grįsto darbo) tyrimai, dėmesys kreipiamas į tai, kiek šiuose tyrimuose atsiskleidžia reifikacijos samprata. Paskutinėje dalyje gvildenami Lietuvoje atlikti tyrimai. Daroma išvada, kad socialiniuose tyrimuose reifikacijos terminas nėra dažnas, tačiau analizuotuose tyrimuose iškeliamos problemos yra artimos reifikacijos sampratos normatyviniams orientyrams. Aptarti tyrimai suteikia reikšmingos medžiagos toliau filosofiškai plėtoti reifikacijos sampratą. [Iš leidinio]

ENThis article asks what philosophers can learn from social research in order to develop the notion of reification further. At first, we present a theoretical analysis of the concept of reification. Then we survey the main research into employment and management strategies through various sectors (industry, services and knowledge work) asking to what extent this research is informed by the notion of reification. The last part of the article focuses on Lithuanian research. We conclude that while the notion of reification is not often employed in contemporary social research, much of that research is close to the normative concerns implicit in the notion of reification. This research then provides a valuable input for further philosophical development of the theory of reification. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v32i1.4380
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91546
Updated:
2021-04-03 13:57:07
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: