Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Kardelis. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai: recenzija
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2004, t. 13, Nr. 2, p. 151-155
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Vytauto Kardelio monografija ,,Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai“. Pasak recenzijos autoriaus, V. Kardelio atliktas tyrimas dėl nuosekliai sistemiškai išnagrinėtos gausios ir patikimos medžiagos, naujų idėjų ir svarių išvadų reikšmingas lietuvių dialektologijai, istorinei fonologijai, leksikologijai ir etimologijai, o šioje knygoje pirmą kartą fonologiniai principai taip plačiai, drąsiai ir apgalvotai pritaikyti lietuvių kalbos skoliniams tirti. Recenzijos autorius aptaria V. Kardelio monografijos struktūrą, pagrindinius teiginius, išvadas, monografijoje vartojamus terminus, akcentuoja monografijos naujumą ir pateikia savo nuomonę dėl kai kurių diskutuotinų klausimų.Reikšminiai žodžiai: Monografija; Rytų aukštaičiai; Slavizmai.

ENThe monograph Phonological Characteristics of the Slavisms in the Subdialects of Eastern Upper Lithuania by Vytautas Kardelis is discussed in the review. According to the author of the review, the consistently and systemically analyzed abundant and reliable data, new ideas and solid conclusions make the research by Vytautas Kardelis important to the Lithuanian dialectology, historical phonology, lexicology and etymology, while phonological principles are applied so vastly, boldly and reasonably for the analysis of the loanwords of the Lithuanian language for the first time. The author of the review discusses the structure, main statements, conclusions, and terms that are used in the monograph of V. Kardelis, emphasises the newness of the monograph and presents his opinion on certain debatable issues.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2702
Updated:
2021-03-01 08:45:06
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: