Tiesioginių išmokų įtakos Lietuvos žemės ūkiui įvertinimas taikant AGMEMOD

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių išmokų įtakos Lietuvos žemės ūkiui įvertinimas taikant AGMEMOD
Alternative Title:
Evaluation of direct payment impact on agriculture using AGMEMOD
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012.
Pages:
Elektroninis (PDF), 55 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Tyrimo metodika — 2. Parama žemės ūkio sektoriui: pagrindinės teorinės ir praktinės nuostatos — 3. Lietuvos žemės ūkis ES-27 šalių kontekste — 4. Prielaidos, naudotos vertinant tiesioginių išmokų įtaką — 5. Tiesioginių išmokų įtakos žemės ūkio sektoriui scenarijų rezultatai — 5.1. Tiesioginių išmokų įtaka augalininkystei — 5.2. Tiesioginių išmokų įtaka gyvulininkystei — 6. Žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamas didinančių veiksnių įvertinimas — 7. Žemės ūkio sektoriaus rodiklių prognozavimo rezultatų verifikavimas — Išvados.
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTLietuvos, kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių, žemės ūkiui skiriama struktūrinė parama, kompensacinės ir tiesioginės išmokos bei valstybės pagalba. Esant sudėtingiems ekonomikos procesams, kuriuos ypač veikia žemės ūkio produkcijos kainų svyravimai šalių rinkose, tiesioginės išmokos padeda apsirūpinti maistu ir palaiko žemdirbių pajamas. Mokslo studijos tikslas – įvertinti tiesioginių išmokų įtaką Lietuvos žemės ūkiui taikant AGMEMOD. Tikslui pasiekti atlikta ES šalių narių žemės ūkio sektoriaus lyginamoji analizė; taikant AGMEMOD parengti pagrindinių augalininkystės ir gyvulininkystės produktų rodiklių prognozių iki 2020 m. skirtingi žemės ūkio scenarijai pagal įvairius tiesioginių išmokų dydžius. Darbe įvertinti tiesioginių išmokų scenarijų rezultatai ir atliktas gautų rezultatų verifikavimas. Be to, koreliacinėsregresinės analizės metodu nustatyta tiesioginių išmokų įtaka žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamoms, apskaičiuotas darbo jėgos poreikis. Studija atskleidžia tiesioginių išmokų poveikį žemės ūkio sektoriui, jos rezultatai skiriami žemės ūkio politikos formuotojams, mokslininkams, dėstytojams ir visiems besidomintiems žemės ūkio ekonomika. Raktiniai žodžiai: tiesioginių išmokų įtaka, žemės ūkio produktų rodiklių prognozės, lyginamoji analizė, gamintojų pajamas didinančių veiksnių identifikavimas. [Iš leidinio]

ENIn recent time the types of support for Lithuania and other EU-27 countries are as follow: structural support, compensatory and direct payments, and state aid. Direct payments play essential role in total support. Because of producer price fluctuation impact on economic processes, direct payments are used to be the maintenance of farmers’ income. The purpose of the research is to estimate the impact of direct payments on agriculture in Lithuania by using AGMEMOD. The results are as follow: comparative analysis of EU-27 agricultural sectors was accomplished; main indicators prognoses of crop and livestock sectors till 2020 by using different direct payments scenarios were prepared; the results verification was performed. Direct payments impact on producers’ income was estimated by using correlation and regression analysis. Labor input demand was investigated under different direct payments scenarios. The results of the research reveal the impact of direct payments on agricultural sector and could be used by agricultural policy makers, lectors, researchers and every person who interested in agricultural economics. Key words: the impact of direct payments, prognoses of the main agricultural products indicators, comparative analysis, identification of producers’ growing salaries factors. [From the publication]

ISBN:
9789955481331
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99623
Updated:
2024-03-17 17:21:25
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: