Presumptions of the human resources development (HRD) management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Presumptions of the human resources development (HRD) management
In the Journal:
Economics and rural development. 2005, Vol. 1, no. 1, p. 7-12
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pažanga; Pokytis; Sistematizacija, holizmas, verslumo įgūdžiai, aktyvumas, valdymas, pozicinis, reguliarumas, pokyčiai, vystymasis, pažanga, strategija; Valdymas; Veikla; Vystymas; Activity; Change; Development; Management; Progress; Systemization, holism, entrepreneurship skills, activity, management, positional, regularity, change, development, progress, strategy.
Keywords:
LT
Pažanga; Pokytis; Sistematizacija, holizmas, verslumo įgūdžiai, aktyvumas, valdymas, pozicinis, reguliarumas, pokyčiai, vystymasis, pažanga, strategija; Valdymas; Veikla; Vystymas.
EN
Activity; Change; Development; Management; Progress; Systemization, holism, entrepreneurship skills, activity, management, positional, regularity, change, development, progress, strategy.
Summary / Abstract:

LTMokslo ir technologijų pažanga bei naujos socialinės ir ekonominės galimybės ir perspektyvos mūsų dienomis pasireiškia radikaliais pokyčiais ir verčia suvokti svyravimų strategiją kaip pagrindinį žmogaus veiklos procesą, gamtos ir žmogaus veiklos vienovę ir kompleksiškumo būtinybę socialiniame vystymesi ir pažangoje. Straipsnio tikslas yra ištirti žmogiškųjų išteklių vystymo valdymo prielaidas, įtakojančias profesionalumą ir verslumo gebėjimus, orientuotus į naujas problemas ir perspektyvas. Pokyčiai, kaip evoliucijos proceso elementai žmonių vystymosi ir pažangos procesuose, holistinės sistemos požiūriu turi būti inicijuoti dviem pagrindinėmis kryptimis. Formuojant sisteminį holistinį požiūrį, dvejopas principas yra esminė sąlyga esamoje situacijoje siekiant vystyti žmogiškuosius išteklius treniruojant profesionalumo ir verslumo gebėjimus. Žmogaus vystymasis ir pažanga kaip žmogaus gyvenimo būdo sąlyga, reprodukcija yra užtikrinama verslumo gebėjimais ir profesionalumu. Žmogiškųjų išteklių verslumo gebėjimų ir profesionalumo vystymo požiūriu vadybinės prielaidos yra diferencijuojamos pagal specializacijos lygius: orientuotos į veiklą – veiksmai pagrįsti specialybės žiniomis, nuolat tobulinant gautą profesiją; orientuotos į organizaciją – veiksmai grįsti praktiniu veiklos organizavimu užtikrinant veiklos funkcionalumą; orientuotos į organizacijos konsultavimą – veiksmai grįsti veiklos refunkcionalizacija formuojant būsimą veiklą.

ENTheoretical and practical presumptions of the human resources development management (HRD) raised for entrepreneur skills and regularity are actualized. On the basis of literature analysis and the earned out investigation and taking into account globalization processes under society transformation conditions. This article surveys and accentuate the principle directions and fields of the human resources development. Thus one or two approaches and statements presented have no strict statement. They are the accents of interpretation approach inviting for discussion The aim of the article is to single out and name management characteristics attributable to human activity, which should be mastered within the process of the human resources development. [text from author]

ISSN:
1822-3346
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26562
Updated:
2018-12-17 11:42:16
Metrics:
Views: 12
Export: