Mokinių savarankiškumo ugdymas mokant matematikos Lietuvoje (XX a. 5-9 dešimtmečiai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių savarankiškumo ugdymas mokant matematikos Lietuvoje (XX a. 5-9 dešimtmečiai)
Alternative Title:
Pupil's individual work skills' development teaching mathematics at Lithuanian schools (5-9 decades of the 20th century)
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2003, t. 43, spec. nr, P. 319-323
Keywords:
LT
Matematikos mokymas; Mokinys; Savarankiškumo ugdymas.
EN
Individual work skills development; Pupil; Teaching mathematics.
Summary / Abstract:

LTDvidešimto amžiaus antroje pusėje padidėjo dėmesys mokinių savarankiškumo ugdymui mokymo procese, savarankiškų darbų organizavimui. Lietuvos matematikos didaktikos specialistai ir mokytojai aktyviai įsitraukė į savarankiškų darbų organizavimą, dalijosi darbo patirtimi pedagoginėje periodinėje spaudoje. Straipsnyje nagrinėjami 1947-1987 m. žurnale „Tarybinė mokykla“ ir laikraštyje „Tarybinis mokytojas“ paskelbti 13 straipsnių apie mokinių savarankiškumo ugdymą. Mokinių savarankiški matematikos darbai imti organizuoti ne tik namuose, bet ir klasėje. Matematikos mokytojų savarankiškų darbų organizavimo praktikoje išsiskyrė keturi lygiai: reprodukciniai, rekonstrukciniai, variaciniai ir kūrybiniai darbai, stengtasi šiuos lygius kuo sėkmingiau derinti. Pirmasis mokinių savarankiškų darbų problemą aptarė V. Klebanskis, savo straipsnyje akcentavęs tris savarankiškų darbų rūšis. Namų darbų organizavimą nagrinėjo mokytojai M. Gudynas, A. Lakiūnas, savarankiško darbo pamokoje organizavimą aptarė A. Lepeškevičius, S. Mačionis, G. Malanskaitė, J. Norkevičius, J. Pėstininkas. Docentas V. Drėgūnas analizavo matematikos kūrybinius darbus, buvo išleisti originalūs R. Razmo, B. Stancikienės savarankiškų darbų rinkiniai. Tačiau 8-me dešimtmetyje prasidėjusi mokyklų reforma, didaktinės minties ir vadovėlių bei kitų mokymo priemonių leidybos monopolizavimas neleido plačiau pasireikšti praktiniame savarankiškų darbų rinkinių kūrime Lietuvos pedagogams matematikams. Sukauptąją tuo metu patirtį rekomenduojama panaudoti ir dabartinėje mokykloje: joje yra daug vertingų momentų.

ENThe article gives a profile on developing a system of individual tasks in mathematics by common efforts of specialists in didactics and highly experienced teachers. Initially individual tasks are classified on the basis of task performance end. As a result they fall into two basic groups: a) tasks for developing practical skills of the knowledge gained; and b) tasks for developing new knowledge skills. Further assignments are classified by the degree of creativity they require and fall into the following four groups: 1) reproductive exercises; 2) reconstruction exercises; 3) variation exercises; and 4) creative exercises. [From the publication]

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26530
Updated:
2020-12-02 20:22:04
Metrics:
Views: 3
Export: