Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market
Keywords:
LT
"Mokumas II"; Draudimo pramonė; Draudimo sektorius; Kiekybinis poveikio vertinimas; Mokumas II; Mokumo kapitalo reikalavimas; Reikalavimai mokumo kapitalui; Rizikos valdymas; Socialinė atsakomybė.
EN
Assessment; Impact; Insurance industry; Quantitative; Quantitative impact assessment; Risk management; Social responsibility; Solvency II; Solvency capital requirement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra paaiškinti draudimo pramonės svarbą vykstant žymiems teisiniams pokyčiams Lietuvos draudimo rinkoje pagal taip vadinamą Mokumas II režimą ir kaip įgyvendinamos priemonės gali įtakoti draudimo rinkos tvarumą. Tyrimo rezultatai rodo, kad Mokumas II direktyvą reikia kuo greičiau įdiegti į nacionalinę teisės sistemą dėl tokių priežasčių: 1. Siekiant supažindinti draudimo pramonę su pagrindiniais Mokumas II režimo principais ir koncepcijomis. Naujas Mokumas II režimas bus paremtas labiau į ekonominę riziką atsižvelgiančiais mokumo reikalavimais. Jei Mokumas I buvo labiau orientuotas į įsipareigojimus, tai Mokumas II reikalavimuose bus laibiau žiūrima į turto riziką. 2. Atkreipti draudikų dėmesį į pagrindinį Mokumas II tikslą, kuris yra užtikrinti draudimo įsipareigojimų finansinį pagrįstumą ir ypač užtikrinti jų išlikimą sunkiais laikotarpiais, apsaugą nuo politikos formuotojų ir finansinės sistemos kaip visumos stabilumo išlaikymą. 2011 metai yra skirti diegimo priemonių taikymui. Galutinis terminas Mokumas II direktyvos nuostatoms perkelti į nacionalinius įstatymus yra 2012 m. spalio pabaiga. 3. Nušviesti draudimo pramonei ir politikos formuotojams esamos reguliavimo sistemos (Mokumas I) pokyčių pranašumus. 4. Padedant draudimo pramonei išanalizuoti ir įvertinti kiekybinio poveikio studijos, kurią atliko EOPS, rezultatus. Kiekybinio poveikio analizė parodė, kad pagrindiniai reikalavimai pagal Mokumas II režimą daugeliu atvejų yra žymiai mažesni, nei pagal Mokumas I ir iš draudikų papildomo kapitalo nepareikalaus.

ENThe paper aims to present the importance for insurance industry on undergoing significant legislative changes in the insurance market of Lithuania called Solvency II regime, and how implementation measures can influence sustainability of insurance industry. The main objective of the present paper to analyze basic principles and concepts of Solvency II regime, quantitative and qualitative measures under new Solvency II regime, introducing of the Supervisory Review Process, which will enable supervisors for better and earlier identification of failures, evaluation of insurers' compliance with the laws, regulations and administrative provisions. The results of study discovered positive relationship between the effectiveness of Solvency II Directive implementation and financial soundness of insurance undertakings. New framework of Solvency II will enhance insurers to develop more progressive risk management sys-tem and new possibilities for policyholders related with internal control and internal audit, greater confidence in the products of insurers. [text from author]

Related Publications:
Choosing discount rate for the evaluation of insurance liabilities / Audrius Linartas, Ramūnas Baravykas. Intelektinė ekonomika. 2010, Nr. 1(7), p. 30-40.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37555
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 5
Export: