Russians in Lithuania according to the 1897 and 1923 censuses : comparative analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Russians in Lithuania according to the 1897 and 1923 censuses: comparative analysis
Alternative Title:
Rusai Lietuvoje 1897 ir 1923 m. gyventojų surašymų duomenimis: lyginamoji analizė
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2008, Nr. 1/2, p. 20-63
Keywords:
LT
1897 m. visuotinis surašymas; 20 amžius; Lietuvos Respublika. Tarpukaris, 1918-1940; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minority; Gyventojų surašymai; Gyventojų surašymas; Kategorijų konstravimas; Rusai / Russians; Rusų teritorinis pasiskirstymas.
EN
Construction of Categories; National minority; Population Census; Russian Population; Territorial Distribution of Russian; The census of 1923; The general census of 1897.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis autorių atliktos statistikos šaltinių - 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventoju surašymo ir 1923 m. pirmojo visuotinio Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo - duomenų lyginamosios analizės rezultatais, nagrinėjami esminiai rusų skaičiaus ir pasiskirstymo pagal gyvenamąja vietą nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. Veiksniai. Šio tyrimo prioritetas slypi ne siekyje konstatuoti ir apibendrinti surašymuose fiksuotas svarbiausias statistines reikšmes, bet išsamiau atskleisti, kokio pobūdžio priežastys lėmė būtent tokių reikšmių atsiradimą. Neatsitiktinai į autorių pateikiamos analizės akiratį pateko istoriškai visuotiniams gyventojų surašymams būdingos politinio konstravimo tendencijos. Kokie iškyla surašymų procese valdžios institucijų interesai? Atsižvelgiant į pastarąjį veiksnį, straipsnyje taip pat nagrinėjama, kokie kritcrijai nulėmė etninių (iš dalies ir konfesinių) kategorijų sąrašo konstravimą daugianacionalinėje, tačiau vienai politinei ideologijai pakančioje Rusijos imperijoje ir kokiais bruožais minėtas sąrašas išsiskyrė lietuvių dominuojamoje tautinėje Lietuvos valstybėje. Kokia buvo „rusų“ kategorijos pozicija etninių kategorijų sąraše 1897 iki 1923 m. surašymuose? Tyrime atskleidžiamos sąsajos, siejančios surašymų rezultatus su valstybės institucijų lūkesčiais. [Iš leidinio]

ENThis article analyses essential factors for the rate of Russians and their territorial distribution in independent Lithuania in 1918-1940. The first general population census of the Russian Empire in 1897 and the first general population census of the Republic of Lithuania in 1923 are the two statistical sources that underlie the comparative analysis. Rather than summarising major statistical figures of the censuses, the priority of this research is to comprehensively reveal how the particular numbers came about and how census categories and figures were constructed. The authors deliberately took into account the trends of the political construction historically occurring during the general censuses. What are the interests of the power institutions during the census? With an eye on this question, the article scrutinises the criteria for constructing the ethnic (and partially religious) categories in the multinational and mono-ideological Russian Empire on one hand, and in the Lithuanian-dominated nation-state of Lithuania, on the other. What was the position of the 'Russian category on the list of the ethnic categories in the 1897 and 1923 censuses? This research reveals the link between the census results and the expectations of the state authorities. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25637
Updated:
2021-03-08 11:20:25
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: