Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse
Alternative Title:
Relationship conflicts at work in preschool institutions, their causes
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 147-158
Keywords:
LT
darbo santykių konfliktai; ikimokyklinė ugdymo įstaiga; vadovai; pedagogai; aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami aktualūs darbo santykių klausimai švietimo sistemoje, analizuojama darbo santykių konfliktų ikimokyklinėse įstaigose įvairovė, atskleidžiamos darbo konfliktų kilimo priežastys. Siekiant ištirti ikimokyklinėse įstaigose kylančius darbo konfliktus, jų atsiradimo priežastis, atlikta anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 300 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų darbuotojų: 100 vadovų, 100 pedagogų, 100 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Atlikus gautų duomenų analizę, nustatyta, kad darbo santykių konfliktus gali inspiruoti darbo tvarkos taisyklių nesilaikymas, darbo organizavimo įstaigoje nesklandumai, darbo krūvio paskirstymo klaidos, netinkamas darbo išteklių paskirstymas, informacijos sklaidos sutrikimai. Užsimezgusių darbo santykių ginčų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tendencija - peraugti į konfliktus, kupinus emocijų. Tačiau ilgai užsitęsę, sudėtingi darbo konfliktai gana retas reiškinys. Ikimokyklinėse įstaigose dažniausiai pasirenkama darbo konfliktų sprendimo strategija yra kompromisas. Nustatyta, jog dažniausiai kyla vadovų ir aptarnaujančių personalo darbuotojų darbo konfliktų, antroje vietoje - konfliktai tarp pedagogų, trečioje - pedagogų ir aptarnaujančio personalo nesutarimai, ketvirtoje - vadovų ir pedagogų ir aptarnaujančio personalo tarpusavio konfliktai. Rečiausiai pasitaiko darbo konfliktų tarp vadovų. Viena iš pagrindinių darbo konfliktų priežasčių ikimokyklinėse įstaigose - informacijos stoka. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugelis ikimokyklinių įstaigų darbuotojų, neišskiriant vadovų, stokoja teisinių žinių.

ENThe article discusses the relevant issues of labour relations in the educational system, analyzes the diversity of labour related conflicts at pre-school institutions and reveals the reasons for labour related conflicts. In order to resolve the labour related conflicts at pre-school institutions and their reasons, a questionnaire survey was performed. 300 employees of pre-school institutions of Vilnius city participated in the survey: 100 heads of institutions, 100 pedagogues and 100 operating employees. Upon performing the analysis of the obtained data, it was established that labour related conflicts can be inspired by failure to observe the working rules and procedures, poor organization of working in the institution, errors in distribution of the work load, inappropriate distribution of labour resources and derangements in dissemination of information. Labour related disputes at pre-school nurturing institutions tend to grow into conflicts, full of emotion. However the long-lasting and complicated labour conflicts are a rather rare phenomenon. The labour related conflicts resolution strategy, most frequently selected at pre-school institutions is compromise. It was established that the most frequent are conflicts between heads of institutions and operating employees, the second position is taken by the conflicts between pedagogues, the third – by disputes between pedagogues and operating staff, the fourth – by conflicts between heads of institutions and pedagogues and operating staff. Among the most important reasons for labour related conflicts at pre-school institutions is the lack of information. The results of the study revealed that most employees of pre-school institutions, including head of institutions, lack legal knowledge.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16288
Updated:
2018-12-17 12:01:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: