Kaimo turizmo ir amatų sąveikos nauda, skatinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo turizmo ir amatų sąveikos nauda, skatinimo galimybės
Alternative Title:
Interaction between rural tourism and crafts: benefit and incentive possibilities
In the Journal:
Vagos. 2010, Nr. 86 (39), p. 20-27
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTKaimo amatus, sodybas, kaip kultūros paveldą, naudoti turizmo verslui skatina galimybė įgyti konkurencini pranašumą, taip pat propaguoti etnines kultūros vertybes. Kultūros paveldas svarbus tuo, kad jis teikia moksline ir menine informacija, įsismelkia i šių dienu žmonių gyvenimą, funkcionuoja kaip turizmo rekreaciniai objektai, tenkina dvasinius poreikius ir prisideda prie visuomenės estetinio auklėjimo, išsaugojant tradicija, taip pat veikia žmogaus mąstyseną. Šio darbo tyrimo objektas yra kaimo turizmo ir amatu būklė ir sąveika Klaipėdos apskrityje. Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo turizmo ir amatu sąveikos teikiama nauda bei suformuluoti priemones jai skatinti. Tiriant nustatyta, kad kaimo turizmo sodybų savininku ir kaimo amatininku sąveikavimas teiktu abiem šalims tokia nauda: paslaugu įvairovės spektro išplėtimo ir poilsiautoju pagausėjimo, pajamu padidėjimo, galimybių užmegzti naujus verslo ryšius ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo amatai; Kaimo turizmas; Kaimo turizmo ir amatų sąveika; Sąveikos teikiama nauda; Benefit of an interaction; Competitive strengths; Interaction between rural tourism and crafts; Rural crafs; Rural crafts; Rural tourism.

ENThe aim of the research is to determine benefit of interaction between rural tourism and crafts, and to formulate incentive means. The article deals with tendencies of rural tourism and crafts development, impacts of natural, cultural and human resources on the expansion of rural tourism and crafts, the possibilities to promote interaction between rural tourism and traditional crafts to achieve this purpose. The obstacles limiting the interaction between craftspeople and owners of rural tourism homesteads have been identified to be the spatial dispersion, the shortage of rural tourism places, their growing unified and losing identity; the age of craftspeople and their low level of entrepreneurship, commercialization of crafts products, abandoning the authentic methods of manufacture; the unfavourable legal environment. For the purposes of promoting the interaction between rural tourism and crafts businesses and forming their competitive advantages by making their value higher for consumers, a conceptual infrastructure model for the Rural Tourism and Crafts Businesses Support System has been prepared. The main goals of the support system centre are as follows: formation of the system to supply regional rural tourism and crafts development programmers with information and methodologies; development of the efficient mechanism for the interaction between rural tourism and crafts in the area of the support system; preparation of the mechanism for selection and implementation of potential projects on investment into rural tourism and crafts; training of and providing refresher courses for rural tourism and crafts business people.While addressing the matters of formulating a support system infrastructure policy and securing the contractual obligations on developing the infrastructure based on the model provided, a critical role should be assigned to the Lithuanian Rural Tourism Association, which could guarantee close ties among local administrations, departments and economical development funds, private companies as well as companies and organizations within the rural tourism and crafts infrastructure. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25075
Updated:
2020-11-04 22:33:39
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: