Sukcesy i porażki : ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913
Alternative Title:
Sucessess and failures. Polish landowners from the nine Western Provinces in the elections to the Russian State Duma and State Council in the years 1906-1913
Publication Data:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, c2009.
Pages:
550 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — Przepisy ordynacji wyborczej do I, II, III, IV Dumy Państwowej i Rady Państwa: Ordynacja wyborcza do I i II Dumy Państwowej; Ordynacja wyborcza do III i IV Dumy Państwowej; Przepisy wyborcze do Rady Państwa — Wybory do I Dumy — Wybory do II Dumy — Przebieg wyborów do III i IV Dumy — Wybory do Rady Państwa w latach 1906, 1909, 1910 i 1913 — Wokół wyborów: Przygotowanie i przebieg akcji wyborczej; Nadużycia i nieprawidłowości — Portret zbiorowy posłów — Zakończenie — Bibliografia — Wykaz tabel — Indeks nazwisk — Indeks nazw miejscowych — Резюме — Summary.
Keywords:
LT
Carinė Rusija; Dvarai / Manors; Lenkai / Poles; Parlamentarizmas; Rinkimai / Elections; Rusijos vakarų gubernijos; Rusijos valstybės Dūma; Rusijos Valstybės taryba.
EN
Landowners; Parliamentarism; Russian State Council; Russian State Duma; Russian Western Provinces; Tsarist Russia.
Summary / Abstract:

LT1905 m. autokratinė Rusija tapo atstovaujamąja monarchija, kurioje Valstybės Dūma ir Valstybės Taryba tapo legislatyvinėmis institucijomis, nepriklausomomis nuo caro. Pirmą kartą Rusijos istorijoje visi Dūmos deputatai ir pusė Valstybės Tarybos deputatų buvo renkami visuomenės. Šioje knygoje nagrinėjami devynių vakarinių Rusijos imperijos provincijų lenkų žemvaldžių veiksmai 1906–1913 m. rinkimuose į Rusijos Valstybės Dūmą bei Valstybės Tarybą. Pirmame knygos skyriuje nagrinėjamos 1905 m. ir 1907 m. rinkimų sistemos ir taisyklės, kuriomis buvo siekiama carizmui pavojingoms jėgoms užkirsti kelią į Dūmą. Kituose trijuose skyriuose didžiausias dėmesys skiriamas lenkų žemvaldžių dalyvavimui Dūmos rinkimuose, tapusiam pirmąja tokio masto valdžios aprobuota politine kampanija po 1863 m. sukilimo. Penktasis skyrius skirtas rinkimų į Rusijos Valstybės Tarybą kampanijoms. Toliau knygoje nagrinėjama, kaip, didėjant nacionalinei įtampai tarp lenkų ir rusų, caro valdžia ėmėsi visų įmanomų veiksmų susilpninti oponentus. Paskutiniame skyriuje aprašoma į parlamentą patekusių lenkų atstovų socialinė padėtis, išsilavinimas, profesinės ir politinės karjeros keliai. Knygoje bandoma įrodyti, kad lenkų žemvaldžiai išnaudojo galimybę aktyviai įsijungti į politinį Rusijos imperijos gyvenimą, dalyvaudami abiejų valstybės parlamento rūmų veikloje. Nors lenkai buvo mažuma, neturinti didelės įtakos, tačiau jų dalyvavimas rinkimuose išryškino politinį vakarinių imperijos pakraščių potencialą, kuris Rusijos valdžios buvo slopinamas, o lenkams tai buvo puiki parlamentarizmo mokykla.

ENIn 1905, the monarchy started representing Russia where the State Duma and State Council became the legislative institutions independent of the Tsar. For the first time in Russia’s history, all the members of the Duma and a half of the members of the State Council were elected by the public. This book deals with the analysis of actions of Polish landowners of nine western provinces of the Russian Empire in the elections to the State Duma and State Council from 1906 to 1913. The 1st chapter of the book deals with the electoral systems and rules of 1905 and 1907 aimed at preventing the forces that were dangerous to Tsarism from being elected the Duma. The next three chapters focus on participation of Polish landowners in the election to the Duma which became the first approved political campaign of such a scope after the January Uprising (1863). The 5th chapter is dedicated to the electoral campaigns to the State Council. The fact that the Tsarist authorities took all possible actions to weaken their opponents as the national tension between the Poles and Russians increased is analysed later in the book. The last chapter provides for the description of the social situation of Polish representatives elected to the Parliament, their education, professional and political career. An attempt is made to prove that Polish landowners made use of the possibility to actively engage in the political life of the Russian Empire by participating in the activities of both chambers of the State Parliament. Although the Poles were a minority without a great influence, their participation in the elections released the political potential of the western periphery of the Empire which was suppressed by the Russian authorities, and it was a perfect school of Parliamentarianism for the Poles.

ISBN:
9788372996169
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24800
Updated:
2021-01-06 17:57:08
Metrics:
Views: 17
Export: