Kaimo bendruomenių raida ir jų veiklos tikslai : siekiant darnumo visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo bendruomenių raida ir jų veiklos tikslai: siekiant darnumo visuomenėje
Alternative Title:
Development and goals of rural communities: towards sustainability of society
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 1 (25), p. 7-15
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomenė; Darnus vystymasis; Kaimas; Raida; Samprata; Tikslai; Community; Conception; Development; Goals; Sustainable development; Village.
Keywords:
LT
Bendruomenė; Darnus vystymasis; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Raida; Samprata; Tikslai.
EN
Community; Conception; Development; Goals; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ir apibendrinama kaimo bendruomenių veiklos istorinė raida, aptariami dabartinio kaimo bendruomenių veiklos tikslai ir jų pasiekimai. Tyrimo tikslas – apibendrinti esminius kaimo bendruomenių veiklos istorinės ir geopolitinės raidos etapus bei įvardinti tikslus, kurių siekia dabartinės kaimo bendruomenės Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste. Tyrimo rezultatai rodo, kad pagrindinis kaimo bendruomenių veiklos Lietuvoje tikslas yra skatinti gyventojus, kad jie stengtųsi pagerinti savo gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo bei bendruomeniškumo apraiškas, siekti užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui. Būtent nuo bendruomenių socialinio vystymo gali prasidėti gyventojų ekonominis stiprėjimas, kas yra itin svarbu siekiant sudaryti tinkamas prielaidas darniam kaimo vietovių vystymuisi. Straipsnis parengtas remiantis autorių atliktu teoriniu tyrimu, naudojant analizės ir sintezės metodus. [Iš leidinio]

ENThe authors analyses and generalizes the historical development of activities in rural communities and covers goals and achievements of the current rural communities in this article. The aim of the research is to generalise essential historical and geopolitical periods in rural communities. Moreover, it points out the objectives that current rural communities in Lithuania are aiming at in the context of sustainable development. The results of the research have shown that the main aim of the rural communities in Lithuania is to motivate residents to improve their living conditions, education and cultural self-expression; to strengthen solidarity and communal manifestations; to prevent outspread of social isolation. Economical strengthening of residents may start from social development of communities. This is very important factor in order to maintain appropriate assumption for sustainable development of rural areas. This article is based on the theoretical research, using methods of analysis and synthesis. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22705
Updated:
2018-12-17 12:57:31
Metrics:
Views: 34    Downloads: 17
Export: