Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą
Alternative Title:
Powers of trial court to re-qualify acts incriminated by prosecution
In the Journal:
Teisės problemos. 2009, Nr. 3 (65), p. 79-133
Keywords:
LT
Nusikalstama veika / Offence; Tarptautinė teisė / International law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kokiais atvejais apie tai, kad nuosprendžiu gali būti pakeistas kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimas, turi būti iš anksto pranešta kaltinamajam ir kitiems bylos nagrinėjimo teisme dalyviams. Tai atliekama aptariant užsienio šalių ir tarptautinės teisės nuostatas, naujausių Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Atskleidžiama, kokiais atvejais pranešimas minėtu klausimu privalomas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255, 256str. Taip pat pagrindžiama, kad toks pranešimas privalomas ir kitais atvejais, kai perkvalifikuojant inkriminuojamą veiką pritaikomas kitas teisinis nusikaltimo sudėties požymis, sąlygojantis veikos nusikalstamumą. Siūloma nustatyti aukštesnius kvalifikavimo keitimo standartus, negu privalomi pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, tobulinti minėtus kodekso straipsnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Kaltinimo keitimas; Nusikalstamos veikos perkvalifikavimas; Teismas; Teisė į gynybą; Court; Re- qualifiaction of criminal law; Re-qualification of incriminated deed; Right to defence; The criminal procedure.

ENThe article provides at length an exploration of cases when an accused should be informed in advance about possible re-qualification of incriminated deed by trial court. This is fulfilled by analysis of foreign and international law, practice of the European Court of Human Rights and the Supreme Court of Lithuania. Similarities and differences between Anglo-American legal tradition and jurisprudence of the former Court are shown. It is revealed what are the cases under the articles 255 and 256 of the Code of Criminal Procedure and that such cases are not sole. The information shall also be provided when by the re-qualification a new legal element is applied which conditions the criminality of the deed. It is proposed to stipulate that the information about possible requalification should be provided in other cases, not mandatory under the European Convention of Human Rights, too. The provisions of the Code should be elaborated accordingly. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24550
Updated:
2017-07-16 14:37:04
Metrics:
Views: 57    Downloads: 11
Export: