Nusikalstamų veikų kvalifikavimo erdvė ir definicijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo erdvė ir definicijos
Alternative Title:
  • Space and definition of the qualification of the criminal offences
  • Espace et définitions de la qualification des infractions criminelles
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 69, p. 7-21
Summary / Abstract:

LTNusikalstamų veikų kvalifikavimas yra svarbi kriminalinės justicijos darbų dalis, kol kas neturinti aiškių kontūrų ir nuosekliai išplėtotos teorijos. Paprastai jis aiškinamas taip, lyg būtų juridiškai vertinamų faktų savaiminė projekcija į baudžiamosios teisės normų sistemą. Toks požiūris dirbtinai susiaurina teisiškai reikšmingo ir visaverčio kvalifikavimo erdvę. Straipsnyje keliama idėja, kad oficialusis kvalifikavimas yra teisiškai reglamentuotas darbas, kuriuo atskleidžiamas bei fiksuojamas faktų ir nusikalstamų veikų sudėčių tam tikras santykis. Šį darbą atlieka tik kompetentingi subjektai ir tik taip, kaip tą nustato įstatymai. Jų įvairovė kvalifikavimą daro tarpšakiniu teisės institutu. Iš šios pozicijos straipsnyje apžvelgti Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos teisininkų darbai, skelbti kvalifikavimo tematika. Išanalizuotas juose teikiamas kvalifikavimo svarbiausių bruožų apibūdinimas, ypač apibrėžimai, būdingi kontinentinės teisės sistemai priklausančių šalių juridinėms doktrinoms. Juos aptarus ir įvertinus, mokslinei diskusijai pateikta nauja definicija: ”Oficialusis nusikalstamų veikų kvalifikavimas - tai asmenų padarytos bent vienos socialiai žalingos veikos požymių ir baudžiamojoje teisėje numatytos bent vienos nusikalstamos veikos sudėties požymių optimalaus tapatumo nustatymas/atskleidimas ir konstatavimas baudžiamojo proceso teisės nustatyta tvarka". . [Iš leidinio]

ENClassification of criminal deeds is an important part of criminal justice works as yet there is no clear shape and coherently developed theory. Usually it is interpreted as if it was self-projection of legally assessed facts into the system of criminal law. This approach artificially reduces the space of legally relevant and complete classification. The article proposes the idea that the official classification is legally regulated work which discloses and records certain ratio of configurations of facts and criminal deeds. This work is carried out by competent subjects only and the only the way as it is set by the law. Their diversity makes the classification an interdisciplinary law institute. From this position, the article reviews the works which were published under the topic of classification by the lawyers from Lithuania, France and Russia. It also analyses the description given the classification of its key features, particularly the definitions, which are typical of legal doctrines belonging to the country of continental legal systems. After their consideration and assessment, new definition is presented to the scientific discussion: "Official classification of crime deeds is the identification / disclosure of the evidence of at least one of the socially harmful deeds made by persons and the optimal identity of at least one of the constituent elements of the criminal deed provided for by the criminal law and their statement according to the legal procedures of criminal law ".

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18089
Updated:
2018-12-20 23:17:55
Metrics:
Views: 45    Downloads: 8
Export: