Sakymo instancija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakymo instancija
Alternative Title:
Instance of Enundation
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2007, 2, p. 5-11
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sakymas; Pasakymas; Diskursas; Sakytojas; Deiksė; Sakymo adresatas.; Enunciation; Utterance; Discourse; Ennunciator; Deixis; Enunciatee.
Keywords:
LT
Deiksė; Diskursas; Pasakymas; Sakymas; Sakymo adresatas.; Sakytojas.
EN
Deixis; Discourse; Ennunciator; Enunciatee.; Enunciation; Utterance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama semiotinė sakymo samprata. Sakymas laikomas kalbine pakopa, kurią logiškai presuponuoja baigtinis pasakymas. Diskurso terminas taikomas pasakymui kaip sakytojo ir sakymo adresato sąveikos rezultatui. Pateiktoji Salomėjos Nėries eilėraščio „Tolimas sapnas" analizė ryškina sakymo instancijos prasminius efektus. Prieinama prie išvados, kad sakymu kuriamoms reikšmėms aprašyti nepakanka naratyvinės sintaksės transformacinių modelių. Sakymo instanciją apibūdina ne subjekto santykio su vertės objektu transformacija, o tolydinės moduliacijos, ne pertrūkis, o tapsmas. [Iš leidinio]

ENThe present article discusses the semiotic notion of the instance of enunciation. Enunciation is viewed as a linguistic step which is logically presupposed by a terminative utterance. The term discourse is used to denote the result of the interaction between the enunciator and enunciatee. This reading of Tolimas sapnas ("A Distant Dream"), a poem by Lithuanian poet Salomėja Nėris, highlights the semantic effects of the instance of enunciation and suggests that the transformative models of the narrative syntax are not sufficient to explain the meanings that emerge through enunciation. The instance of enunciation is defined not through the transformation of the subject's relation to the object of value, but through a continuous modulation - a process of becoming rather than interruption. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Kultūrinė įpėdinystė Sigito Gedos poezijoje / Gitana Notrimaitė. Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje / sudarė Vytautas Martinkus, Reda Pabarčienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. P. 78-103.
  • Sigito Gedos Pranciškus Asyžietis / Gitana Notrimaitė. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. P. 258-271, 568.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16716
Updated:
2018-12-20 23:14:06
Metrics:
Views: 38    Downloads: 18
Export: