Romuviečių vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio genezėje (1921-1933 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romuviečių vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio genezėje (1921-1933 m.)
Alternative Title:
Role of Romuva adherents in the genesis of young catholics' movement (1921-1933)
In the Journal:
Soter. 2009, 31 (59), p. 169-187
Keywords:
LT
Ateitininkai; Ateitininkų federacija; Ideologija; Jaunųjų katalikų sąjūdis; Pasaulėžiūrinė grupė; Prelatas Pranas Kuraitis; Romuviečiai; Romuvos draugija; Stasys Šalkauskis; „Šatrijos" literatūros ir meno draugija.
EN
Ateitininkai Federation; Ateitis federation; Ideology; Pranas Kuraitis; Romuva; Stasys Šalkauskis; The "Romuva" society; The movement of young Catholics; The society of literature and art "Šatrija"; World-view group; Young Catholics' movement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas romuviečių – vienos iš tarpukario Lietuvos katalikų pasaulėžiūrinių grupių – vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio genezėje. Atskleidžiamas jų reikšmingas indėlis formuojant katalikų kultūrinių institucijų tinklą. Atsižvelgiant į nepakankamą romuviečių politinių aspiracijų nušvietimą istoriografijoje, akcentuojamos politinės jų visuomeninės ir kultūrinės veiklos pasekmės. Romuviečių visuomeninė veikla laikoma jų pradinio pasaulėžiūrinio apsisprendimo išraiška. Daug dėmesio skiriama romuviečių pamainos – jaunųjų katalikų sąjūdžio – formavimo prielaidoms, metodams ir kanalams atskleisti. [Iš leidinio]

ENThe role of Romuva adherents (one of the interwar Lithuanian Catholic world-view group) in genesis of young Catholics' movement is analysed in the article. Significant impact on creating the net of Catholic cultural institutions is revealed. Considering inadequate elucidation of Romuva adherents' political aspirations in historiography, political consequences of their social and cultural activities are emphasized. Romuva adherents' public activity is considered as the expression of their initial world-view decision. Full attention is paid to the revealing of formation assumptions, methods and links of Romuva adherents' group (young Catholics' movement). [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24105
Updated:
2018-12-17 12:37:37
Metrics:
Views: 81    Downloads: 5
Export: