Studentų savarankiško darbo inovaciniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų savarankiško darbo inovaciniai aspektai
Alternative Title:
Innovative aspects of student self-study work
In the Journal:
Keywords:
LT
Inovacijos; Inovaciniai aspektai; Kompetentingumas; Savarankiškas darbas; Ugdymo paradigma; Ugdymo paradigmų kaita.
EN
Competence; Education paradigm change; Educational paradigm; Innovations; Innovative aspects; Self-study work.
Summary / Abstract:

LTKintant ugdymo paradigmoms, pasikeitė ir studentų savarankiško darbo formos bei metodai. Darbo rinka nuolat kelia vis aukštesnius reikalavimus aukštosios mokyklos absolventams laukdama iš jų vis naujų įgytų kompetencijų. Studijų proceso trukmė determinuoja aukštosios mokyklos galimybes plėsti studentų įgyjamas kompetencijas, todėl tenka prisiimti atsakomybę ir jas plėtoti per studentų savarankišką darbą. Jo sėkmingam organizavimui reikia ypatingo dėstytojų pasirengimo, nes studentų savarankiškas darbas naujoje ugdymo paradigmoje reikalauja kitokio požiūrio, apimančio visus inovacinius aspektus, į jo architektoniką. [Iš leidinio]

ENSince educational paradigms are changing, students' self-study work forms and methods have changed as well. Labor market is constantly establishing higher and higher requirements for higher school graduates awaiting newly acquired skills from them. Duration of the study process determines opportunities of the higher school to extend the competencies acquired by the students, thus it is necessary to assume responsibility and develop them through the students’ self-study work. In order to organize it successfully, special preparation of the teachers is needed because student self-study work in a new educational paradigm requires a different approach, covering all the innovative aspects towards its architectonics. Push of the center of gravity from teaching to learning and students' self-study activities, diversion of the educational process towards higher school students’ education of self-sufficiency have led to the need for self-study work. Increase of the self-study work scope compared to classroom work occupation requires an innovative approach to student self-study work system reorganization, training-methodical documentation upgrades and new self-learning material absorption accesses. The present article discusses organization of students self-study work in the educational process and analyses the aspects of students’ self-study work organization. The following conclusions are drawn. Student self-study work is a key component of student learning activities. Student self-study work in a new educational paradigm requires a different approach, covering all the innovative aspects towards its architectonics.Student self-study work becomes the basis in the learner’s position in the educational process, the key reserve under the educational quality modernization conditions. It is necessary to provide appropriate conditions for student self-study work to apply information technologies and it is as well necessary to prompt students to learn foreign languages. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50582
Updated:
2018-12-17 13:38:49
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: