Konvencinio dalyvavimo krizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konvencinio dalyvavimo krizė
In the Journal:
Politologija. 2003, Nr. 3 (31), p. 38-58
Keywords:
LT
Konvencinis dalyvavimas; Krizė; Balsavimas.
EN
Conventional participation; Crisis; Voting.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas dvidešimt penkių Europos valstybių piliečių aktyvumo tradicinėse konvencinio dalyvavimo formose pokytis. Piliečių aktyvumas tradicinėse konvencinio dalyvavimo formose -balsavimas rinkimuose, narystė partijose ir profesinėse sąjungose - mažėja beveik visose Europos valstybėse. Mažėjantį dalyvavimą tradicinėse dalyvavimo formose Vakarų Europoje galima sieti su vertybių pokyčiais ir nepasitikėjimu politinėmis institucijomis. Vidurio ir Rytų Europoje (VRE) mažėjantį pasitikėjimą politinėmis institucijomis ir konvencinio dalyvavimo krizę lemia sovietinės sistemos palikimas, pasireiškiantis menku vidinio ir išorinio politinio efektyvumo suvokimu. Viena iš galimų mažėjančio tradicinio dalyvavimo išdavų yra piliečių poslinkis kitų dalyvavimo formų link. Per paskutinius tris dešimtmečius Europos Sąjungos (ES) valstybių piliečiai kur kas aktyviau įsitraukia į elitui iššūkį metančias dalyvavimo formas. Tuo tarpu VRE valstybių piliečiai nėra aktyvūs protesto politikoje. Dalyvavimas įvairiuose protesto veiksmuose ES valstybėse du kartus didesnis nei VRE valstybėse. Be abejo, tokie dalyvavimo pokyčiai turi nepageidaujamų pasekmių ir ES valstybėse. Jei dalyvavimas rinkimuose integruodavo daugumą piliečių, nes pats balsavimo aktas kelia palyginti nedaug reikalavimų dalyviui, tai alternatyvių dalyvavimo formų plėtra gali išstumti iš sprendimų priėmimo proceso tuos, kurie neturės pakankamai išteklių (laiko, pinigų ar sugebėjimų) dalyvauti. [Iš leidinio]

ENThe article provides an analysis of changes in citizens’ activeness in traditional conventional participation forms in twenty-five European states. Citizens’ activeness in traditional conventional participation forms, i. e. voting at elections, membership in parties and trade unions, has been reducing in almost all the European states. In the Western Europe such reduction could be related with the changes in values and lack of confidence in political institutions. The reducing confidence in political institutions and the crisis of conventional participation in the Eastern and Central Europe results from the heritage of the Soviet system, manifesting itself by the low comprehension of the external and internal political efficiency. Among the potential results of the reducing traditional participation is the citizens’ inclination towards other forms of participation. During the last three decades the citizens of the EU Member States significantly more actively involve into the forms of participation, challenging the elite, while the citizens of the Eastern and Central European states are not active in the politics of protest. Participation in different protest campaigns in the EU Member States is twice as higher than in the Eastern and Central European states. Without any doubt, such changes bring undesired effects in the EU Member States. While participation in elections integrates most citizens, since the act of voting itself raises comparatively low requirements for the participants, the development of alternative forms of participation can extrude the persons, who do not have sufficient resources (time, money or abilities) for participation from the process of making the decisions.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12098
Updated:
2018-12-17 11:10:34
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: