Užnemunės vienuolijų meno paveldo tyrimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užnemunės vienuolijų meno paveldo tyrimo problemos
Alternative Title:
  • Problems Concerning Research of Art Heritage of Monasteries of the Lower Nemunas
  • Artistic legacy of the religious communities in Užnemunė
In the Book:
Keywords:
LT
19 amžius; Griškabūdis; Kudirkos Naumiestis; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas Užnemunėje (Suvalkijoje – Sūduvoje), dabartinėje Vilkaviškio vyskupijoje, XVII – XX a. veikusių vienuolijų meninis palikimas. Užnemunės dekanatuose išliko tik menka dominikonų, jėzuitų, karmelitų ir marijonų konventų istorinio paveldo dalis. Išskirtine menine verte pasižymi trys XVIII - XIX a. architektūros ir dailės paminklai: senosios regulos karmelitų (observantų) konvento bažnyčia Kudirkos Naumiestyje, buvusi jos filija Griškabūdyje ir Liškiavos dominikonų vienuolyno ansamblis. Svarstomos specifinės sakraliojo paveldo tyrimo problemos, jų tarpe - vienuoliškosios tradicijos įtaka vėlesnei vietinės parapijos pamaldumo tradicijai ir parapinės bažnyčios dailės ikonografinei programai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Užnemunė; Menas vienuolijų; Dominikonai; Brolija Rožinio; Brolija Škaplieriaus; Karmelitai; Altoriai; Užnemunė.

ENThe article deals with the artistic heritage of monasteries that were in operation from the 18th century to the 20th century and located in the Lower Nemunas area (Suvalkija), which today is located in the Vilkaviškis diocese. Only a small part of the historical heritage of the Dominican, Jesuit, Carmelite, and Marion convents has survived in the deaneries of the Lower Nemunas. Three architectural and artistic monuments from the 18th-19th centuries distinguish themselves with their exceptional artistic value: the church of the old order of Carmelites (Observants) in Kudirkos Naumiestis, a former branch of it in Griškabūdis and the Liškiava Dominican Monastery ensemble. Specific problems of conducting research on sacral heritage are discussed, with one of these problems being the influence of monastic tradition on the later tradition of devotion of the local parish and the artistic iconography programme of the parish church.

ISBN:
9986638623
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2336
Updated:
2020-10-17 19:37:14
Metrics:
Views: 39    Downloads: 8
Export: