Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai
Alternative Title:
Užnemunė region: society and spiritual life
Editors:
Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005
Pages:
398 p.
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — RELIGINIS GYVENIMAS: JO ORGANIZAVIMAS IR TĖKMĖ: Užnemunė Žemaičių vyskupijos sudėtyje (XVI a. vid. -1795 m.): bažnytinė struktūra ir religinis gyvenimas / Liudas Jovaiša; Ar Seinai „teisėtas" vyskupijos centras? / Algimantas Katilius; Užnemunės genius loci Marijampolės marijonų vienuolyne / Dalius Miliūnas; Marijonų šviesulys Marijampolėje / Vaclovas Aliulis; Nusižengusių kunigų įstaiga Liškiavoje 1836-1852 / Witold Jemielity; Dvasininkų pasitraukimas į Vakarus 1944 metais: priežastys ir vertinimai / Kęstutis Žemaitis; Užnemunės evangelikų parapijų tinklas XIX a.: pagrindinės raidos tendencijos / Aldona Prašmantaitė; Stačiatikių paveldas Užnemunėje / Regina Laukaitytė; Marijavitai Sūduvoje / Albinas Vaičiūnas — BAŽNYČIOS ISTORIJOS UŽNEMUNĖJE ŠALTINIAI: Lomžos vyskupijos archyvo rinkiniai / Józef Łupiński; Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios vertybės jos archyvinių dokumentų šviesoje / Gražina Marija Martinaitienė — BAŽNYTINIO MENO PROCESAI: Užnemunės vienuolijų meno paveldo tyrimo problemos / Aleksandra Aleksandravičiūtė; Vilkaviškio vyskupijos eucharistinių indų ikonografija / Dalia Vasiliūnienė; Švč. Jėzaus Širdies kultas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje / Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Regimanta Stankevičienė; Užnemunės Kryžiaus kelio stotys / Asta Giniūnienė; Iš Užnemunės bažnytinės muzikos istorijos / Jūratė Trilupaitienė; XIX a. Užnemunės kryžiai: tarp tradicijos ir valdžios diktato / Gabija Surdokaitė; Suvalkijos kryždirbystės bruožai XX amžiuje / Teresė Jurkuvienė.— KULTŪRINĖS VEIKLOS INICIATYVOS: Seinai - lietuviškų knygų leidybos centras XX a. pradžioje / Violeta Černiauskaitė; Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinių indėlis į Lietuvos ugdymo mokslą / Sigita Montvilaitė; Marijampolės katalikiškųjų organizacijų teatrinė veikla tarpukaryje / Egidija Kaulakytė; Dailės populiarinimas Užnemunėje XX a. III-IV dešimtmečiais / Jolanta Bernotaitytė; Užnemunės ornamentų atgimimas profesionaliojoje dailėje. Antano Tamošaičio kūryba / Lijana Šatavičiūtė; Meno vertybių apsauga: teisinė bazė ir jos veiksnumas Užnemunėje / Margarita Janušonienė — Reziumė užsienio kalbomis – Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė —Trumpai apie autorius — Turinys anglų kalba.
Reviews:
ISBN:
9986638623
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68963
Updated:
2020-02-05 11:21:57
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: