Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai : Lietuvos telekomunikacijų sektoriaus atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai: Lietuvos telekomunikacijų sektoriaus atvejis
Alternative Title:
Theoretical and practical aspects of human resource management strategy development: a case of Lithuanian telecommunication sector
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2009, t. 10, Nr. 4, p. 276-284
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rengimas; Strategija; Verslo ir korporacijos strategija, rengimas ir įgyvendinimas; Įgyvendinimas; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymo strategija; Business and corporate strategy, development and implementation; Human resource management; Human resource management strategy; Implementation; Strategy, development.
Keywords:
LT
Rengimas; Strategija; Verslas / Business; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymo strategija.
EN
Business and corporate strategy, development and implementation; Human resource management strategy; Human resource management; Implementation; Strategy, development.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškieji ištekliai yra laikomi svarbiu veiksniu, turinčiu reikšmingą įtaką organizacijos veiklos rezultatams. Todėl žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos rengimas yra aktuali šiandienos verslo ir akademinio pasaulio problema. Straipsnyje analizuojami žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos rengimo aspektai telekomunikacijų įmonėse. Tyrimas parodė, kad dauguma telekomunikacijų įmonių suvokia žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos būtinybę. Tačiau žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos rengimą riboja aukščiausiojo lygio vadovų požiūris ir darbuotojų elgsena. įmonės, dalyvavusios tyrime, iš dalies vadovaujasi plačiai pripažintais strategijos rengimo modeliais. Kita vertus, strategijos rengimo ir įgyvendinimo priemonės nėra aiškios, o strategija neišreiškia pagrindinio požiūrio į žmogiškųjų išteklių valdymą. Straipsnyje pateikiama strategijos rengimo schema, kuri sudaro prielaidas spręsti tyrime nustatytas problemas. Straipsnio pabaigoje apibendrinami tyrimo rezultatai ir pateikiamos išvados. [Iš leidinio]

ENThe human resources are considered as the important factor, which makes a significant impact on the performance of the organization. Therefore, the development of human resource management strategy has become the topical issue in todays business and academy world. The paper analyses the aspects of human resource management strategy development in telecommunication companies. The research has revealed that the majority of the telecommunication companies understand the necessity of the human resource management strategy. However, the development of human resource management strategy is restricted by the attitudes of high-level managers and behaviour of employees. The companies, which participated in the survey, partly follow the widely accepted strategy development models. On the other hand, the means for the strategy development and implementation are not clear and the strategy does not reflect the main attitudes toward human resource management. The paper presents the strategy development chart which creates the preconditions to tackle the problems indicated in the survey. At the end of the paper the results of the survey are summarized and the conclusions are presented. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23245
Updated:
2018-12-17 12:34:32
Metrics:
Views: 36    Downloads: 13
Export: