Lietuviška liberalioji istorinė tradicija ir mitai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviška liberalioji istorinė tradicija ir mitai
Alternative Title:
Lithuanian liberal historical tradition and myths
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2009, t. 17, p. 60-76
Keywords:
LT
Istorija (mokslas) / History science; Kultūros istorija / Cultural history; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas liberalios istoriografijos kanonų susikūrimo aplinkybės Lietuvoje po 1990 metų – jos tiesiogiai siejamos su išeivijos profesoriaus Vytauto Kavolio kultūros sociologijos teorija. Straipsnio autorius teigia, kad liberalioji istorijos kryptis siekė „atrasti“ liberaliąją tradiciją Lietuvos istorijoje, su kuria siejo vertybinį savo tyrimų pagrįstumą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas auklėjamajai istorijos funkcijai, metodologinėms inovacijoms, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai ir kultūrai. Toks tyrinėjimų laukas sudaro sąlygas liberalioms vertybėms skleisti visuomenėje, istorinėms problemoms konceptualizuoti bei tradicinės nacionalistinės Lietuvos istorijos tradicijos poveikiui mažinti. Liberaliosios tradicijos lietuvių istoriografijoje beveik nebuvo, ją iš dalies reprezentuoja humanistinis Renesanso, Baroko ir Naujausių amžių paveldas, kurį šiuolaikiniai liberalūs istorikai laiko šios tradicijos ištakomis.Reikšminiai žodžiai: Ideologija ir politika; Istorijos metodologija; Kultūros istorija ir teorija; Liberalioji istoriji; Liberalizmas; Lietuvos istorija; Meliorizmas Lietuvos istorijoje; History and theory of culture; History of Lithuania; Ideology and politics; Liberal history; Liberalism; Meliorism in Lithuanian history; Methodology of history.

ENThe article analyses the circumstances of the conceptualization of liberal historiography canons in Lithuania after 1990 - they are directly related with the sociological theory by diaspora professor Vytautas Kavolis. The author of the article argues that the liberal history trend sought to "discover" liberal tradition in Lithuanian history relating it with the value validity of their investigation. A special attention is paid to the educational history function, methodological innovations, the history and culture of the Lithuanian Great Duchy. This field of investigation provides opportunities for liberal values spread in society, conceptualization of historical problems and to reduce the impact of Lithuanian nationalistic tradition on history. The liberal tradition in Lithuanian historiography was hardly present and partially it is represented by humanistic Renaissance, Baroque and New Ages legacy which by liberal historians is considered as giving origin to the tradition. [From the publication]

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23218
Updated:
2018-12-17 12:34:24
Metrics:
Views: 35    Downloads: 13
Export: