Ko galima pasimokyti iš istorijos ir jos rašymo : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ko galima pasimokyti iš istorijos ir jos rašymo: recenzija
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 2, p. 8-15
Summary / Abstract:

LTKnygoje naudojamas iki šiol istorijos pateikime dar retai sutinkamas vaizdo ir teksto glaudus gretinimas. Knyga neabejotinai patraukli, maketas šiuolaikiškas, pateikiama naujų iliustracijų. Šalia iliustracijų nemažai knygoje pateikiama mūšių rekonstrukcinių schemų ar žemėlapių, istorinių šaltinių citatų, kurie padeda praplėsti vaizdą apie buvusias epochas. Tačiau sutinkamos klaidos ir netikslumai verčia ją vertinti atsargiai. Pagal bendrą koncepciją Lietuvos istorija dalinama į tris epochas – Pagoniškąją, Europėjimo ir Baroko. Tačiau visi pavadinimai žymi skirtingus istorijos lygmenis – vienas konfesinį, kitas kontekstą Vakarų Europos istorijoje, trečias kultūrinį ar meninį. Juolab, kad pagonybės ir baroko parinkimas šių epochų pagrindu knygoje neatskleidžiamas. Tarp pagrindinių trūkumų dera nurodyti nuolat knygoje sutinkamas faktografines klaidas. Kai kurios jų – tiesiog nekokybiškos korektūros pasekmė, o kai kur aplaidžiai traktuojama faktografinė informacija. Nors knygoje aptariama nemažai temų, trūksta vientisos dėstymo ašies, argumentuotų išvadų. Kai kurios prielaidos grindžiamos naujesniais ar senesniais tyrinėjimais, tuo tarpu kai kurios – paskalomis ar legendomis. Bendrai vertinant knygą galima pastebėti, kad joje yra naudingų aptarimų, istorinės analizės, iliustracijų, tačiau bendras dėstymo turinys neatitinka, kaip skelbiama įvade, sintetinio mokslo veikalo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viduramžiai; Barokas; Kultūra; Menas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).; Lietuvos istorija.

ENThe book uses a concise comparison of the image and the text previously hardly used in presentation of history. The book is undoubtedly attractive, of a modern layout with numerous illustrations. Apart from illustrations, the book also offers schemes or maps reconstructing battles, quotations from historical sources which help to get a broader view of the past epochs. However occasional mistakes and inaccuracies force one to take it with caution. By general concept, the history of Lithuania is divided into three epochs – the Pagan, Europeanization and Baroque. However all the names mark different historical levels – one being confessional, another – contextual in the history of Western Europe and the third one – cultural or artistic. Moreover, selection of Paganism and Baroque is not justified in the book through analysis of these epochs. Main drawbacks include factual mistakes seen across the entire book. Some of them are just a consequence of poor proofreading while others represent careless interpretation of factual historical information. Although the book discusses many topics, there is no single axis of presentation and justified conclusions. Some assumptions are based on later or earlier studies while some others – on rumours or legends. In general, it may be pointed out that the book contains many useful discussions, historical analysis and illustrations but the overall content of presentation does not meet the requirements to a synthetic research work as claimed in the introduction.

ISSN:
2029-7238
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1573
Updated:
2022-01-10 19:07:12
Metrics:
Views: 82    Downloads: 3
Export: