Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcija: viktimologinis aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcija: viktimologinis aspektas: disertacija
Alternative Title:
Victims of crime and offender interaction: aspects of victimology
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
180 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas – kompleksiškai išnagrinėti nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcijos teorinius pagrindus, šalių konflikto nagrinėjimo probleminius aspektus, atliktų tyrimų pagrindu ir atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius socialinius reiškinius, procesus bei įvairius pokyčius, pasiūlyti interakcijos šalių pozityvių santykių atkūrimo, užmezgimo būdus bei jų įgyvendinimo prielaidas. [...] Pirmoje disertacijos dalyje atliekama nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcijos viktimologinių tyrimų analizė, išskiriami skirtingi tyrėjų požiūriai į šalių sąveiką iki nusikaltimo padarymo, jo metu ir po jo, [...] išskiriamos ir pateikiamos atskiros nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcijos rūšys, remiantis tam tikrais kriterijais ir pagrindais suformuluotos klasifikacijos. [...] Antrojoje disertacijos dalyje nagrinėjami nusikaltimai, kai baudžiamoji byla nebuvo keliama ar iškelta buvo nutraukta nusikaltimo aukai ir nusikaltėliui susitaikius pagal LR BK 53 -1 ir LR BPK 9-1 straipsnius. [...] Trečiojoje dalyje atskleidžiamos nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio konflikto nagrinėjimo ypatybės mediacijos procese, pateikiama užsienio šalių [...] patirtis sprendžiant aukos ir nusikaltėlio konfliktą mediacijos centruose, analizuojama nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacijos įdiegimo Lietuvoje galimybė, aptariama (nurodoma, siūloma) jos pritaikymo sritis ir mastai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this work is the complex analysis of principal theories of crime victims and offender interaction. It analyses problematic aspects of party conflict forming the basis of the research conducted and considers ongoing social expression in society, process and various changes, and suggests creating positive interaction relations between the parties, ways of developing them and the preconditions for implementing them. [...] The first part of the dissertation analyses victimological investigation into crime victims and criminal interaction, focussing on different researchers’ views on the interaction of parties up until the time when the crime is committed, during its commission and afterwards, […] producing different victims of crime and types of criminal interaction, supported by certain criteria and basic forms of classification. [...] The second part of the dissertation examines crimes where cases were not opened or were opened but later closed because the victims and the criminals reached reconciliation in accordance with the Republic of Lithuania’s Penal Code, articles CC RL 53 -1 and CPC RL 9-1. [...] The third part uncovers the victims of crime and examines the features of criminal conflict in the mediation process, providing examples from foreign experience […] in resolving conflict between crime and victims in mediation centres, analyses the potential for introducing mediation between criminals and their victims in Lithuania, discussing (referring, offering) fields of application and scale.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10621
Updated:
2022-02-07 20:09:22
Metrics:
Views: 95
Export: