Savęs įsivertinimo kokybės vadybos modelių analizė ir jų taikymo ypatumai mažose ir labai mažose verslo įmonėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savęs įsivertinimo kokybės vadybos modelių analizė ir jų taikymo ypatumai mažose ir labai mažose verslo įmonėse
Alternative Title:
Analysis of self-evaluation quality management models and the characteristics of their application in small and very small business organisations
Keywords:
LT
Kokybė; Įsivertinimas; Mažos įmonės; Labai mažos įmonės; Įsivertinimo modelis
EN
Quality; Self-assessment; Small organization; Very small organization; Self-evaluation model
Summary / Abstract:

LTOrganizacijų konkurencingumas ir darnusis vystymasis gali būti tiesiogiai siejamas su jų gebėjimu nuolat ir nenutrūkstamai tobulėti, ilgą laiką nepriekaištingai tenkinti visų suinteresuotų šalių (klientų, tiekėjų, darbuotojų, visuomenės) esamus ir numanomus poreikius. Įsivertinimo procesas padeda tiek identifikuoti įmonės tobulintinas sritis, tiek ir įvertinti organizacijos sėkmingas veiklas. Literatūroje plačiai nagrinėjami įvairūs įsivertinimo vadybos modeliai bei jų taikymo galimybės. Vis dėlto dažniausiai kalbama apie viešąjį sektorių ir / arba dideles verslo įmones, stinga mokslinės ir praktinės informacijos apie šių modelių pritaikymą mažoms ir labai mažoms verslo įmonėms ir ypač Lietuvoje. Straipsnyje analizuojami plačiausiai naudojami įsivertinimo modeliai ir jų taikymo mažose ir labai mažose verslo įmonėse galimybės ir trūkumai. Remiantis literatūros analize ir atliktu organizacijų tyrimu, autoriai teikia integruotą įsivertinimo modelį, skirtą mažoms ir labai mažoms Lietuvos įmonėms. [Iš leidinio]

ENThe future of organisations, regardless of their size, can be directly linked with their ability to continuously implement the tools of improvement in order to meet the expectations of all interested parties (customers, suppliers, employees, and society). The self-evaluation process helps to identify both the areas for improvement and the activities best performed by the organisation.The most popular self-evaluation methods, such as ISO 9004:2009 standard, EFQM Excellence model, Common Assessment Framework (CAF) model, and Balanced Scorecard model and the characteristics of their application in small and very small business organisations are discussed in the article. In accordance with scientific literature and the conducted research, the authors suggest an integrated self-evaluation model suitable for small and very small organisations. The model contains only the most important groups of factors: finance, customers, processes, continuous improvement, and social responsibility; simultaneously, it is very practical and easy to understand, and it reflects the PDCA quality improvement cycle. As proved by the research, self-evaluation in Lithuania has not been widely used, because it has not become very well known yet, and the importance of the above mentioned factor groups is rated differently, depending on the nature of the organisation activities. [From the publication]

ISBN:
9786094596131
Subject Area:
Related Publications:
Modernių veiklos vertinimo sistemų įtaka įmonės valdymui globalizacijos laikotarpiu / Česlovas Christauskas, Vilma Kazlauskienė. Ekonomika ir vadyba. 2009, Nr. 14, p. 715-722.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80182
Updated:
2019-11-13 19:13:19
Metrics:
Views: 7
Export: